..

Greşeala de a nu-L avea pe Dumnezeu


Referinţe: Iacov 4.13-15

13  Ascultaţi, acum, voi care ziceţi: „Astăzi sau mâine ne vom duce în cutare cetate, vom sta acolo un an, vom face negustorie şi vom câştiga!”
14  Şi nu ştiţi ce va aduce ziua de mâine! Căci ce este viaţa voastră? Nu sunteţi decât un abur, care se arată puţintel şi apoi piere.
15  Voi, dimpotrivă, ar trebui să ziceţi: „Dacă va vrea Domnul, vom trăi şi vom face cutare sau cutare lucru.”

   Oamenii sunt interesaţi să-şi cunoască viitorul, destinul pe care îl va avea viaţa lor. Nu sunt însă dispuşi să renunţe uşor la deciziile pe care le iau, chiar dacă aceasta are consecinţe dintre cele mai nefaste.
1. Greşeala de a privi viaţa fără Dumnezeu
   Pe fiecare dintre noi ne interesează răspunsul la întrebarea: ce este viaţa? Pentru un răspuns corect trebuie să ne raportăm la un sistem de referinţă corect. Viaţa pe care o avem este darul lui Dumnezeu pentru noi, ce facem cu viaţa este darul nostru pentru Dumnezeu.
   Biblia ne prezintă viaţa din perspectiva Domnului:
– viaţa noastră nu este decât un abur (Iacov 4.14)
– anii vieţii noastre trec ca un sunet (Psalm 90.9)
2. Greşeala de a planifica viaţa fără Dumnezeu
   Cel care-şi planifică viaţa fără a ţine cont de voia lui Dumnezeu greşeşte, întrucât numai Dumnezeu poate coordona într-un mod desăvârşit viaţa omului.
   De ce le este greu oamenilor să-şi planifice viaţa împreună cu Dumnezeu?
– ne-am născut cu o înclinaţie spre rebeliune
– avem o concepţie greşită despre Dumnezeu
– nu avem răbdare pentru a aştepta deciziile Lui. Dumnezeu are timpul Lui şi felul Lui de a răspunde.
3. Greşeala de a petrece viaţa fără Dumnezeu
   Dumnezeu nu este împotriva plăcerii, El este Cel care a creat plăcerea. Plăcerea noastră însă nu trebuie să fie un scop în sine, ci trebuie să fie produsul ascultării de El.
   Realitatea este că felul noastru de viaţă nu reflectă plăcerea noastră în Dumnezeu.
4. Greşeala de a păstra viaţa fără Dumnezeu
   Cine îşi va păstra viaţa, o va pierde; şi cine îşi va pierde viaţa, pentru Mine, o va câştiga (Matei 10.39).
   Este o iluzie să încerci să-ţi păstrezi viaţa izgonindu-L pe Dumnezeu din ea. În mijlocul necazurilor, dar şi a bucuriilor, prezenţa lui Dumnezeu este un imperativ. Este un exemplu clasic cel al bogatului căruia i-a rodit ţarina, care însă nu ştiut să fie recunoscător Celui ce îl binecuvântase cu asemenea recolte.
   Vrei să câştigi viaţa de aici şi viaţa eternă? Atunci lasă-L pe Dumnezeu să conducă viaţa ta în orice aspect.

(Sintezã a mesajului expus de fr. Onisim Mladin, duminicã, 21 februarie 2010)

Pentru mesajul complet, în format audio-mp3, vã invitãm sã accesaţi meniul RESURSE – ASCULTÃ MESAJE sau

Ascultaţi mesajul aici

Postează un comentariu