..

Impactul puternic al cuvintelor rostite


Referinţe: Faptele Apostolilor 24.24-27

24  După câteva zile, a venit Felix cu nevastă-sa Drusila, care era Iudeică; a chemat pe Pavel şi l-a ascultat despre credinţa în Cristos Isus.
25  Dar, pe când vorbea Pavel despre neprihănire, despre înfrânare şi despre judecata viitoare, Felix, îngrozit, a zis: „De astădată, du-te; când voi mai avea prilej, te voi chema.”
26  Totodată el trăgea nădejde că Pavel are să-i dea bani; de aceea trimitea şi mai des să-l cheme, ca să stea de vorbă cu el.
27  Doi ani au trecut astfel; şi în locul lui Felix, a venit Porcius Festus. Felix a vrut să facă pe placul Iudeilor, şi a lăsat pe Pavel în temniţă.

   Impactul cuvintelor este unul deosebit de puternic: cuvintele pot aduce mângâiere sau pot răni, pot opri războaie sau le pot genera.
   Capitolul 25 din cartea 1 Samuel ne relatează o astfel de situaţie în care cuvintele nesăbuite ale lui Nabal au stârnit mânia lui David, dar cuvintele Abigailei au reuşit să potolească furia acestuia.
   Găsim şi alte pasaje în Sfânta Scriptură care ne îndeamnă la a fi atenţi cu limbajul pe care îl folosim:
Eclesiast 5.2: „Nu te grăbi să deschizi gura şi să nu-ţi rostească inima cuvinte pripite înaintea lui Dumnezeu; căci Dumnezeu este în cer şi tu pe pământ, de aceea să nu spui vorbe multe.”
– Proverbe 6.2-3: „Dacă eşti legat prin făgăduinţa gurii tale, dacă eşti prins de cuvintele gurii tale, fă totuşi lucrul acesta, fiule: dezleagă-te, căci ai căzut în mâna aproapelui tău! De aceea du-te, aruncă-te cu faţa la pământ şi stăruieşte de el.”

   Pavel se afla întemniţat în Cezareea, unde i se cere să dea socoteală despre pricina pentru care se afla în închisoare. Apostolul găseşte în aceasta un prilej bun pentru vestirea Evangheliei.
   Dacă dorim să avem un impact benefic asupra oamenilor, cuvintele Evangheliei trebuie să aibă un impact puternic asupra noastră.
   Cuvintele rostite de apostolul Pavel au avut efect asupra guvernatorului Felix:
– cuvintele l-au confruntat
– cuvintele l-au cutremurat
– cuvintele l-au condamnat
1. Cuvinele Evangheliei l-au confruntat
– confruntat cu neprihănirea (dreptatea) lui Dumnezeu
   Guvernatorul era căsătorit cu o evreică divorţată. Starea în care se afla Felix era una neacceptată de Dumnezeu, întrucât păcatul nu este acceptat de Dumnezeu.
   În prezenţa lui Dumnezeu nu se poate intra decât prin jertfa Domnului Isus Cristos, deoarece „nu este nici un om neprihănit, nici unul măcar” Romani 3.10.
– confruntat cu caracterul său
   Lipsa de înfrânare şi disciplină de care dădea dovadă Felix în viaţa lui, se ridica împotriva propriei vieţi. Cine nu este gata să plătească preţul înfrânării de la tot ceea ce este păcat, nu poate sta în prezenţa lui Dumnezeu.
2. Cuvinele Evangheliei l-au cutremurat
   La auzul cuvintelor lui Pavel, Felix este îngrozit. După ce este confruntat cu neprihănirea lui Dumnezeu şi caracterul păcătos al vieţii lui, Felix realizează că se află sub pedeapsa lui Dumnezeu.
3. Cuvinele Evangheliei l-au condamnat
   Însă toată groaza guvernatorului durează… doar o clipă. Cuvintele lui Pavel l-au condamnat, dar nu au găsit solul bogat al unei dorinţe arzătoare de a trăi în părtăşie cu Dumnezeu. Domnul a găsit de cuviinţă să-l cerceteze pe acest om şi să-i acorde şansa de a câştiga viaţa veşnică, însă el a respins oferta lui Dumnezeu. Timp de doi ani de zile l-a ascultat pe cel care a vestit Cuvântul despre mântuire, nu găsim însă menţionată nicăieri convertirea lui.
   Dumnezeu oferă posibilitatea fiecărui om de a se întoarce la El . Cuvintele vieţii care inundă inima omului va da viaţă veşnică, dar cele respinse vor aduce osândă veşnică.
   Ce impact au asupra ta cuvintele lui Dumnezeu? 

(Sintezã a mesajului expus de pastorul Gigi Dobrin, duminicã, 8 august 2010)

Pentru mesajul complet, în format audio-mp3, vã invitãm sã accesaţi meniul RESURSE – ASCULTÃ MESAJE sau

Ascultaţi mesajul aici

Postează un comentariu