..

Invierea lui Isus – speranță pentru cele mai dificile momente din viață

Referințe: Matei 28.1-10

DSCN9098Cristos a înviat! Dacă El nu ar fi înviat, am fi fost morți în continuare în păcatele şi greşelile noastre (Efeseni 2.1). Imediat după moartea Sa, ucenicii au trecut printr-o perioadă de depresie şi dezamăgire: toate speranţele lor parcă erau de-acum îngropate împreuna cu Domnul Isus, în mormânt. Vă invităm la o scurtă călătorie înapoi în timp pentru a asista la această scenă a disperării cumplite pe care o trăiau ucenicii, disperare ce avea să fie ridicată pentru totdeauna de Dumnezeu.

1. Realităţi pământeşti – vers.1

A. Femeile aveau o misiune a durerii
Când Domnul Isus a murit pe cruce, trupul Lui a fost uns cu mirodenii în grabă. Femeile veneau acum să finalizeze procesul înmormântării Domnului, vroiau să se asigure că actul îmbălsămării este dus la bun sfârșit. Era o ultimă dovadă de recunoştinţă pentru Cel cu care petrecuseră un timp atât de minunat în perioada ultimilor ani. Deși Îl numiseră Domn, deși recunoscuseră divinitatea Lui, totuși ele veneau să întâlnească un trup mort. Durerea lor era una deosebită!

B. Femeile aveau un Mesia mort
Pentru ele, omul din mormânt era mort. Patru reporteri, Matei, Marcu, Luca şi Ioan, au prezentat în detaliu întregul proces al pregătirii morții Fiului lui Dumnezeu. Bătut cu pumnul, bătut cu biciul, lovit şi batjocorit, în cele din urmă crucificat, toate acestea erau dovezi incontestabile ale morții Sale. Frământate de grija mutării pietrei celei mari de la intrarea mormântului, îngrijorate de prezenţa străjerilor ce păzeau mormântul, ele se pregăteau să întâlnească un trup mort. Ce bine însă că nu s-a sfârșit totul aici!

2. Revelaţii cereşti – vers. 2-6

Nimic din toate frământările lor însă nu avea să găsească rezonanţă în realitate. Un cutremur de pământ, un mesager divin, străjeri căzuţi leşinaţi la pământ, acesta era tabloul ce li se înfăţişa înaintea ochilor.

A. Îngerul a înlăturat problema piatrei de la ușa mormântului
B. Îngerul a înlăturat problema soldaților ce păzeau mormântul
Cele două probleme majore – piatra de la intrarea în mormânt şi străjerii ce vegheau ca nimeni să nu se apropie – au fost înlăturate de către Dumnezeu. Piatra nu a fost dată la o parte pentru ca Domnul Isus să poată ieși, ci pentru ca noi să avem încredere deplină în învierea Lui, să putem vedea mormântul gol.

Liderii religioşi nu au contestat niciodată faptul că mormântul este gol. Ei au mituit pe cei ce păzeau mormântul şi au ales o scuză lipsită de credibilitate spunând că soldații au dormit, astfel ucenicii au găsit prilejul pentru a fura trupul Domnului Isus.
Îngerul nu contestă moartea lui Cristos, evidenţele acestui fapt erau credibile. El nu se concentra pe contraargumentare, ci mai degrabă a declarat: „Nu este aici, ci a înviat!” Abia mai târziu aveau să apară tot felul de variante privitoare la un posibil leşin şi la trezirea Domnului din acesta. Bineînţeles, argumentele aduse în sprijinul unei asemenea teorii solicită o credinţă mai mare decât credinţa în moarte şi înviere. În mormântul lui Isus era ordine, fâşiile de pânză așezate cu grijă sunt dovada incontestabilă cu privire la faptul că niciun hoţ nu ar fi intrat în grabă în mormânt.

3. Relaţionări fericite – vers. 7-10

Învierea lui Isus Cristos le-a adus ucenicilor bucurie şi pace. Dezamăgirea şi disperarea au fost izgonite din trăirea celor dezorientaţi. Dumnezeul Cel Viu S-a arătat celor ce aveau să fie martori ai morții şi învierii Lui. Peste veacuri, prin intermediul Sfintei Scripturi, noi suntem azi martori ai morții şi învierii Lui.

Mirele se pregătește să vină pe norii slavei. Ce bucurie mare ar trebui să avem în inimile noastre, știind că El Îşi ţine promisiunea: „Iată, Eu vin curând!” Aşteaptă-L şi tu!

(Mesaj expus de pastorul Gigi Dobrin, duminică, 20 aprilie 2014)

Pentru mesajul în format audio-mp3, vã invitãm sã accesaţi meniul RESURSE – PLAYER AUDIO sau

Ascultaţi mesajul aici

Postează un comentariu