..

Isus, biruitorul

victorie (2)Referințe: 1 Petru 3.18-22

1. Cristos a murit pentru păcatele noastre – vers. 18

I. O moarte oribilă – grozăvia actului desfăşurat în urmă cu aproximativ 2ooo de ani nu poate fi cuprinsă de mintea niciunui om.
II. O moarte sacrificială – moartea Lui a avut loc pentru iertarea păcatelor noastre, nu pentru păcatele Sale, întrucât El nu a avut păcate.
III. O moarte irepetabilă – nimeni, nici chiar Cristos, nu mai poate repeta actul îndeplinit la acel moment.
IV. O moarte înlocuitoare – Cristos a luat asupra Sa moartea cauzată de păcatele şi nelegiuirile noastre şi ne-a oferit în schimb viaţa Lui.
V. O moarte reconciliatoare – au fost împăcate două tabere adverse. Prin păcat Îi întorsesem spatele lui Dumnezeu şi astfel eram certaţi cu El, eram despărţiţi de El. Cristos a murit pentru ca împăcarea noastră cu Dumnezeu să poată avea loc.

2. Cristos a predicat duhurilor din închisoare – vers. 19

În zilele lui Noe, Dumnezeu a condamnat omenirea întrucât răzvrătirea ei ajunsese la culme. Cum a ajuns lumea creată de Dumnezeu să fie atât de repede pervertită de păcat? 2 Petru 2.4-5 împreună cu Iuda vers. 6-7 prezintă judecata lui Dumnezeu asupra omenirii influenţate de către îngerii căzuţi. Şi în Noul Testament putem observa dorința demonilor de a locui în trupurile omeneşti, punând astfel stăpânire pe ei. Propovăduirea lui Cristos nu a fost pentru mântuirea celor din vechime, ci a fost o proclamare a biruinţei Sale.

3. Cristos a înviat din morți – vers. 20-21

Noe nu a fost numai un constructor al celebrei arce, ci a fost şi predicator pe durata celor 120 de ani cât a durat construcția. Un număr mic de oameni au primit mesajul pocăinţei şi astfel au fost salvaţi. Oare nu așa se întâmplă şi în zilele noastre când, deși se propovăduieşte mesajul lui Dumnezeu pretutindeni, totuşi oamenii rămân împietriţi? Apostolul Petru folosește câteva simboluri cu un înțeles deosebit:
– Apa este simbolul judecăţii. Apa prezentă în timpul potopului a şters cu totul lumea veche.
– Arca reprezintă mântuirea lui Dumnezeu.
– Apa simbolizează botezul. Nu botezul în sine, ci Cristos ne-a salvat de păcate. Botezul este actul prin care este vizibilă mărturia unui cuget curat.

4. Cristos S-a înălţat la Cer – vers. 22

Domnul Isus S-a aşezat la dreapta Tatălui doar după ce Şi-a terminat lucrarea Lui. Numele Lui este mai presus de orice nume din această lume, întrucât El este biruitorul, Cel care a învins cu ajutorul puterii lui Dumnezeu.

El este Salvatorul meu, Mântuitorul meu, Prietenul meu, Regele meu! Este şi al tău?

(Mesaj expus de pastorul Gigi Dobrin, duminică, 29 martie 2015)

Postează un comentariu