..

Lecții supranaturale predate de un dezastru natural

Referinţe: Luca 13.1-5

1 În vremea aceea au venit unii şi au istorisit lui Isus ce se întâmplase unor Galileeni, al căror sânge îl amestecase Pilat cu jertfele lor.
2 „Credeţi voi”, le-a răspuns Isus, „că aceşti Galileeni au fost mai păcătoşi decât toţi ceilalţi Galileeni, pentru că au păţit astfel?
3 Eu vă spun: nu; ci, dacă nu vă pocăiţi, toţi veţi pieri la fel.
4 Sau acei optsprezece inşi, peste care a căzut turnul din Siloam şi i-a omorât, credeţi că au fost mai păcătoşi decât toţi ceilalţi oameni, care locuiau în Ierusalim?
5 Eu vă spun: nu; ci, dacă nu vă pocăiţi, toţi veţi pieri la fel.”

   În mintea noastră tindem să calculăm greșit lucrurile și să considerăm că anumite lucruri se întâmplă din motivații pe care le înțelegem greșit.
Mass-media ne oferă astăzi posibilitatea de a fi la curent cu tot ceea ce se întâmplă în țara noastră și pe întregul mapamond, indiferent că este vorba despre inundații, sau foamete, sau căderi masive de zăpadă, sau erupții vulcanice sau cutremure. Crime abominabile, atrocități plăsmuite de minți bolnave împotriva copiilor sau a oamenilor obișnuiți sunt prezentate non-stop și sunt urmărite cu nesaț de către ochii noștri.
Uneori ne-am dori să trăim într-o lume mai mică, însuși Pământul-casa noastră, a ajuns, parcă, un loc periculos.
Ne întrebăm: de ce îngăduie Dumnezeu toate acestea? Ce are de spus Dumnezeu cu privire la aceste lucruri? Și peste cei buni, ca și peste cei răi, răsare același soare! Care este mesajul acestor dezastre?
Evreii considerau că ceea ce se întâmplă și afectează într-un mod negativ una sau mai multe persoane este rezultatul direct al răutății celor implicați în nenorocire. Să fie așa oare?
În Vechiul Testament ne este prezentat cazul lui Iov, omul curat și drept înaintea lui Dumnezeu și a oamenilor. Lui Iov i s-au întâmplat o serie întreagă de nenorociri, iar din această cauză până și prietenii săi au privit lucrurile prin prisma pedepsei divine. Un punct de vedere care nu a fost în cele din urmă confirmat de Dumnezeu.
Calamitatea nr.1: pângărirea galileenilor prin intermediul jertfelor lui Pilat – vers. 1
O știre ce a cutremurat pe cei care au auzit-o. Uluiala a cuprins mintea celor ce nu puteau înțelege rostul unui astfel de eveniment.
Domnul Isus îi avertizează însă cu privire la ideologia lor: „Credeţi voi”, le-a răspuns Isus, „că aceşti Galileeni au fost mai păcătoşi decât toţi ceilalţi Galileeni (…)?”
Calamitatea nr. 2: Moartea violentă a unui grup de oameni – vers. 4
Prăbușirea unei construcții a dus cu sine la moartea multor oameni.
Calamitatea nr.3: păcatul – vers. 3 și 5
”Nu este nici unul care să aibă pricepere. Nu este nici unul care să caute cu tot dinadinsul pe Dumnezeu. Toţi s-au abătut şi au ajuns nişte netrebnici. Nu este nici unul care să facă binele, nici unul măcar.” Romani 3.11-12
   „Credeţi voi”, le-a răspuns Isus, „că aceşti Galileeni au fost mai păcătoşi decât toţi ceilalţi Galileeni (…)? Eu vă spun: nu; ci, dacă nu vă pocăiţi, toţi veţi pieri la fel.”
Păcatul a făcut ravagii în viața omului, singura modalitate de salvare de sub această tiranie este jertfa lui Isus Cristos. Dincolo de această viață mărginită de toate neajunsurile ei, există viața cea fără de sfârșit, viață ce poate fi pierdută sau câștigată.
Chemarea Fiului lui Dumnezeu nu este o amenințare, nici un cuvânt de înfiorare, ci o avertizare clară, o chemare la viață, la odihnă, la liniște, la pace și bucurie pentru sufletele noastre.
Dumnezeu ne cheamă la părtășia cu El. Care va fi alegerea noastră?

(Sintezã a mesajului expus de pastorul Gigi Dobrin, duminică, 12 februarie 2012)

Pentru mesajul complet, în format audio-mp3, vã invitãm sã accesaţi meniul RESURSE – ASCULTÃ MESAJE sau

Ascultaţi mesajul aici

Postează un comentariu