..

Lecţiile predate de un lepros

Referinţe: Luca 17.11-19

11  Isus mergea spre Ierusalim şi a trecut printre Samaria şi Galilea.
12  Pe când intra într-un sat, L-au întâmpinat zece leproşi. Ei au stat departe,
13  şi-au ridicat glasul şi au zis: „Isuse, Învăţătorule, ai milă de noi!”
14  Când i-a văzut Isus, le-a zis: „Duceţi-vă şi arătaţi-vă preoţilor!” Şi pe când se duceau, au fost curăţiţi.
15  Unul din ei, când s-a văzut vindecat, s-a întors, slăvind pe Dumnezeu cu glas tare.
16  S-a aruncat cu faţa la pământ la picioarele lui Isus şi I-a mulţumit. Era Samaritean.
17  Isus a luat cuvântul şi a zis: „Oare n-au fost curăţiţi toţi cei zece? Dar ceilalţi nouă, unde sunt?
18  Nu s-a găsit decât străinul acesta să se întoarcă şi să dea slavă lui Dumnezeu?”
19  Apoi i-a zis: „Scoală-te şi pleacă; credinţa ta te-a mântuit.”

   Biblia nu afirmă că vom avea o viaţă lipsită de probleme şi frământări, însă ea ne asigură promisiunea lui Dumnezeu de a fi cu noi în toate clipele vieţii, atunci când este bine, dar şi când este rău.
La o primă privire asupra relatării de faţă, vedem o vindecare miraculoasă. Este necesar să intrăm mai adânc în a înţelege învăţătura textului.
1. O problemă capitală ce poate fi restaurată doar de Isus – vers.11-12
Lepra era o boală ce, pe lângă faptul că aducea într-un final moartea într-un mod cumplit, izola oamenii de oameni. Leproşii erau numiţi drept „morţii care merg pe jos”.  Lepra, o boală ce nu se mai regăseşte în mod curent printre noi, ne defineşte foarte bine, în relaţia noastră cu Dumnezeu.
O imagine corectă a ceea ce suntem în ochii lui Dumnezeu, este redată fidel în Isaia 1.4,6, starea noastră jalnică fiind starea de păcat: „Vai, neam păcătos, popor încărcat de fărădelegi, sămânţă de nelegiuiţi, copii stricaţi! Au părăsit pe Domnul, au dispreţuit pe Sfântul lui Israel. I-au întors spatele… Din tălpi până-n creştet, nimic nu-i sănătos: ci numai răni, vânătăi şi carne vie, nestoarse, nelegate, şi nealinate cu untdelemn”. Iar dacă încă nu suntem convinşi de faptul că înaintea lui Dumnezeu nu ne putem justifica cu nimic textul din Romani 3.12 este edificator: „Nu este nici unul care să facă binele, nici unul măcar”.
Nici un aparat medical nu poate depista boala numită păcat, numai Cuvântul lui Dumnezeu poate face aceasta.
2. Trebuie să recunoşti problema ta şi să strigi către Isus – vers. 13
Oamenii menţionaţi în textul de faţă au privit spre ei înşişi, şi-au recunoscut starea de neputinţă şi au strigat după Isus, pentru vindecare.
Suntem oameni care spunem: nu am omorât pe nimeni, nu am furat, nu mă droghez, nu sunt ca ipocriţii care merg la biserică, eu sunt totuşi un om bun. Stai mai bine şi te gândeşte: oare e chiar aşa? Nu trebuie să facem neapărat aceste lucruri pentru a fi păcătoşi.
3. Puterea lui Dumnezeu este eliberată atunci când faci paşi în credinţă
În capitolul 13 din Levitic este menţionat faptul că oamenii trebuiau să se înfăţişeze înaintea preotului după ce era înfăptuită curăţirea. De ce au fost trimişi de Domnul Isus înainte de a fi curăţiţi? Acesta era un test: testul credinţei. Ei trebuiau să creadă cuvintele Fiului lui Dumnezeu pentru a merge înaintea preotului. Credinţa este mersul împreună cu Dumnezeu. Ea este legată de Cuvântul lui Dumnezeu, ea nu are nevoie de dovezi sau argumente. Ea, pur şi simplu, merge!
4. Este bine să stai la picioarele lui Isus – vers.15
Nu suntem chemaţi la o religie, ci la o relaţie cu Fiul lui Dumnezeu, cu Însuşi Dumnezeu. Din zece leproşi, nouă au mers la templu, unul s-a întors la Domnul Isus.
5. Să fii mulţumit este una, să aduci mulţumire este alta – vers.16
Cei zece oameni vindecaţi erau mulţumiţi acum, dar nu toţi au fost mulţumitori. Dumnezeu priveşte spre vieţile noastre şi doreşte să ne vadă recunoştinţa. Nu este suficient să ne simţim mulţumiţi. „Mulţumiţi lui Dumnezeu pentru toate lucrurile; căci aceasta este voia Lui Dumnezeu cu privire la voi,în Isus Cristos” (1 Tesaloniceni 5:18).
6. O relaţie cu Isus te face străin în lumea aceasta – vers.18
Cei care trăiesc cu pasiune pentru Dumnezeu sunt ca şi străinii în lumea aceasta. S-ar putea să te simţi ca un străin în lumea aceasta, un izolat. Nu-i judeca pe ceilalţi nouă, ci închină-te mai degrabă înaintea lui Dumnezeu, canalizează-ţi eforturile în această direcţie.
7. Lasă-L pe Isus să termine ce a început în viaţa ta – vers. 19
Dumnezeu aşteaptă să desăvârşească ceea ce El a început în noi. Ai venit să te închini înaintea Lui şi să-I mulţumeşti pentru ceea ce a făcut pentru tine? Dacă nu ai făcut încă acest lucru, îl poţi face acum. Dumnezeu doreşte aceasta.

(Sintezã a mesajului expus de pastorul Gigi Dobrin, duminicã, 9 octombrie 2011)

Pentru mesajul complet, în format audio-mp3, vã invitãm sã accesaţi meniul RESURSE – ASCULTÃ MESAJE sau

Ascultaţi mesajul aici

Postează un comentariu