..

Lucrarea ipocriziei

Referinţe: Romani: 2.17-24

fatarnicieFăţărnicia este unul dintre cele mai subtile păcate, în care de multe ori sunt atraşi chiar şi credincioşii. Însuşi Domnul Isus Cristos a avertizat cu privire la pericolul făţărniciei (Luca 12.1). „Nu ştiţi că puţin aluat dospeşte toată plămădeala?” 1 Corinteni 15.6. Evreii credeau că sunt scutiţi de judecata lui Dumnezeu din trei motive: (1) Ei erau fii ai lui Avraam, nu dintre neamuri (Ioan 8.33), (2) spre deosebire de păgâni, ei au avut Legea lui Dumnezeu, descoperită lui Moise pe Muntele Sinai, (3) au fost tăiaţi împrejur, în contrast cu Neamurile cufundate în păcat.

În textul de faţă, apostolul Pavel se concentrează în principal asupra Legii (versetele 17, 18, 20 şi 23). Aplicaţia la acest punct este în versetul 13: „(…) nu cei ce aud Legea, sunt neprihăniţi înaintea lui Dumnezeu, ci cei ce împlinesc legea aceasta vor fi socotiţi neprihăniţi.” Evreii nu aveau cum să scape de judecata dreaptă a lui Dumnezeu doar pentru că erau evrei şi aveau Legea, cu excepţia cazului în care împlineau Legea, lucru care nu s-a întâmplat. Apostolul expune astfel ipocrizia lor şi prezintă devastarea spirituală făcută de ipocrizie: ipocrizia dezamăgeşte ipocritul, distruge necredinciosul şi dezonorează pe Dumnezeu.

I. Ipocrizia dezamăgeşte ipocritul deoarece el cunoaşte doctrina alegerii, dar o aplică greşit – vers. 17-20

1. Ipocritul este dezamăgit (înşelat), deoarece el poate cunoaşte doctrina alegerii, dar o aplică greşit (vers. 17: „Tu, care te numeşte iudeu…”) – Alte referinţe: Iacov 1.22, Romani 9.1-3, Romani 2.28-29, Ioan 8.33,39,53, Deuteronom 7.6-9.
Dumnezeul care a ales poporul evreu dintre Neamuri este un Dumnezeu sfânt, însă evreii nu au avut grijă să respecte această caracteristică, şi mai ales, să o aplice în viaţa lor. Dacă Dumnezeu ne-a ales, a făcut aceasta pentru că noi să reprezentăm Numele Lui pe acest pământ.

2. Ipocritul este dezamăgit (înşelat) pentru că el cunoaşte poruncile lui Dumnezeu, dar nu le ascultă la nivelul inimii (vers. 17: „Tu, care te rezemi pe o Lege…”) – Alte referinţe: Mica 3.11, Marcu 7.6.

3. Ipocritul este dezamăgit (înşelat) deoarece se laudă cu Dumnezeu, dar nu-L laudă pe Dumnezeu (vers.17: „(…) care te lauzi cu Dumnezeul tău…”) – Alte referinţe: Ieremia 9.23-24, 1 Corinteni 1.30-31.
Nu este suficient să te lauzi cu Dumnezeu, dacă nu Îl lauzi pe Dumnezeu! Cunoaşterea lui Dumnezeu înseamnă intimitate cu El, este o lucrare specială a Duhului Sfânt.

4. Ipocritul este dezamăgit (înşelat), deoarece el cunoaşte principii teologice doar pentru a-i impresiona pe alţii (vers. 18: „(Tu) Care cunoşti voia Lui, care ştii să faci deosebire între lucruri…”)
Să-L cunoaştem pe Dumnezeu, ca să-L facem cunoscut. Este important să ne cunoaştem doctrina, dar este şi mai important ca ceea ce cunoaştem să aplicăm în viaţa noastră, nu să folosim pentru ca a impresiona pe alţi oameni.

5. Ipocritul este dezamăgit (înşelat), deoarece el îi învaţă cu convingere pe alţii, dar el nu împlineşte Cuvântul (vers. 19-20) – Alte referinţe: Isaia 42.6-7, 1 Corinteni 8.1.
Deşi le spui altora ce să facă, tu nu aplici nimic în viaţa ta. Noi suntem chemaţi a fi oameni care să arătam armonia între vorbe şi fapte.

II. Ipocrizia distruge pe cel necredincios – vers. 24 – Alte referinţe: Isaia 52.5

Viaţa credinciosului nu trebuie să fie una acordată cu voia lumii, ci cu voia lui Dumnezeu, chiar dacă de multe ori trebuie plătit un preţ pentru aceasta.

III. Ipocrizia dezonorează pe Dumnezeu – vers. 23 – Alte referinţe: Isaia 43.7, Efeseni 1.4,6

Noi trebuie să răspândim mireasma cunoştinţei lui Cristos. O trăire după Cuvântul lui Dumnezeu ne va asigura un viitor alături de El. Să ne rugăm pentru eliberarea de sub orice formă de ipocrizie ce ne îndepărtează de împlinirea planului Său. Fiul Celui Preaînalt a venit pe Pământ pentru a purta vina păcatelor noastre, pentru a ne pune în relaţie cu Creatorul nostru. Făţărnicia noastră a fost şi ea răstignită la Golgota în calitate de neconformitate cu voia lui Dumnezeu. Într-o lume coruptă de păcat suntem chemaţi să ascultăm de Domnul nostru şi să ne spunem în faţa voii Lui.

(Mesaj expus de pastorul Gigi Dobrin, duminică, 9 martie 2014)

Pentru mesajul în format audio-mp3, vã invitãm sã accesaţi meniul RESURSE – ASCULTÃ MESAJE sau

Ascultaţi mesajul aici

Postează un comentariu