..

Mesajul grădinii Ghetsimani

MESAJUL GRĂDINII GHETSIMANI

Referinţe: Matei 26.36-46

   Contextul în care ne aflăm in acest pasaj surprinde câteva aspecte care nu trebuie neglijate:
 – discursul lui Isus
 – sfaturile adresate ucenicilor
 – instituirea Cinei
   Cu mii de ani în urmă, într-o altă grădină, grădina Edenului, doi oameni pierdeau statutul de "plăcuţi lui Dumnezeu". Aici, în grădina Ghetsimani, Fiul lui Dumnezeu ne readuce în prezenţa Creatorului.
   Grădina Ghetsimani reprezintă:
 1. Locul unei mari întristări v. 37
 2. Locul unei suferinţe intense v. 38
 3. Locul unei singurătăţi solemne v. 38, 40
 4. Locul unei rugăciuni agonizante v. 39
 5. Locul unei inimi trădate v. 46
   În Eden mesajul a fost: nu voia Ta, ci voia mea !
   În Ghetsimani mesajul este: nu voia Mea, ci voia Ta !

 (Sinteză a mesajului expus de pastorul Gigi Dobrin duminică, 10 mai 2009)
 

Postează un comentariu