..

Metoda și mijlocul de îndreptățire al păcătosului

manaReferințe: Romani 3.25-26

Cum poate un Dumnezeu sfânt să fie drept și totuși să justifice pe cei păcătoși? De ce a fost nevoie de jertfa Fiului Său? Nu ar fi putut doar să ierte, fără a avea nevoie de o plată anume pentru păcat? Dumnezeu trebuie să-și mențină dreptatea Lui absolută în pedepsirea păcatului. Un Dumnezeu nedrept nu ar mai fi Dumnezeu deloc. Dacă Dumnezeu trebuie să pedepsească toate păcatele ca să-și mențină dreptatea Lui absolută, atunci cum poate El ierta pe păcătoși? Oare un judecător recunoscut pentru dreptatea sa, ar putea să ierte toate crimele, violurile sau tâlhăriile pe care le judecă? Ar mai fi El drept? Cum poate exista un Dumnezeu al iubirii care arată milă și totuși să fie un Dumnezeu drept în justiția Sa? Răspunsul Lui este:

Moartea sacrificială a lui Isus a satisfăcut mânia lui Dumnezeu și dreptatea Lui afișează justificarea celor păcătoși care au credință în Isus. Metoda lui Dumnezeu de a ierta este jertfa Domnului Isus, mijlocul folosit este sângele Fiului Său. Când a murit pe cruce, Isus Cristos a purtat pedeapsa pentru păcat a tuturor celor ce vor crede în El. Pentru cei ce nu cred, moartea Lui nu are niciun efect.

Există o serie de termeni teologici dificili în text care au generat mii de pagini de comentarii și dezbateri printre oamenii preocupați cu cercetarea Scripturii: propiciere, sânge, neprihănire, justificare și credință. Trebuie să înțelegem acești termeni și fluxul de gândire ca să aplicăm în mod corect Scriptura. Este vital să aplicăm în mod corespunzător Scriptura, deoarece textul de față se ocupă cu destinul nostru etern! Și pentru că este un text vital pe un subiect vital, inamicul a fost neobosit în a ataca adevărul. Există mai multe atacuri actuale cu privire la doctrina ispășirii, precum filozofia bisericilor emergente sau noua perspectivă asupra teologiei lui Pavel.

1. Moartea sacrificială a lui Isus a satisfăcut mânia lui Dumnezeu împotriva noastră

A.Sensul de bază al propicierii este de a satisface mânia lui Dumnezeu împotriva păcatului nostru. Aceasta este metoda lui Dumnezeu. El vine din lumea religioasă antică, unde oamenii au oferit sacrificii pentru a potoli setea de mânie a zeilor. Din această cauză, unii cercetători liberali au încercat să elimine ideea de mânie a lui Dumnezeu prin schimbarea cuvântului propiciere cu expiere, care se referă la înlăturarea vinovăției. Păgânii încercau să satisfacă mânia zeităţilor ce se revărsa peste ei. Propicierea biblică nu ţine de capriciile ascunse ale unei zeităţi întortocheate în gândire. Pavel spune aici că moartea jertfitoare a lui Cristos este mijlocul prin care mânia lui Dumnezeu este îndepărtată de la cei păcătoși.

B. Sângele lui Cristos este mijlocul prin care mânia lui Dumnezeu este împăcată sau satisfăcută. El hotărăşte judecăţi temporare şi judecăţi eterne. Judecăţile temporare există în jurul nostru, ele pot fi observate şi au caracterul de a atrage atenția asupra greşelilor pe care le facem şi care Îl nemulţumesc pe Dumnezeu. Judecăţile temporare neluate în seamă determină judecata eternă. Dumnezeu nu este nici capricios şi nici misterios, El Îşi revelează planul Său.
– în demersul oamenilor păgâni exista efortul lor de a mulțumi zeităţile. Omul era cel care iniția acest demers de împăcare. În propicierea biblică, Dumnezeu este Cel care iniţiază împăcarea dintre Dumnezeu şi om. Domnul Isus a plătit toată datoria noastră, inițiativa I-a aparținut lui Dumnezeu.

2. Moartea sacrificială a lui Isus afișează dreptatea lui Dumnezeu în trecerea cu vederea a păcatelor înaintea
Crucii și în justificarea păcătoșilor după cruce, pentru cei care au credință în Isus.

Teologii liberali au înlăturat doctrina sângelui curs la Golgota, afirmând că aceasta teologie este una prea dură pentru a fi luată în considerare. Ei au uitat astfel învăţătura vechi-testamentală care făcea referință clară la ispăşirea pe care sângele jertfei o realiza. Cartea Levitic prezintă în detaliu cerinţele lui Dumnezeu în acest sens. „Fără vărsare de sânge, nu este iertare”, reprezintă enunţul lui Isus Cristos. La instituirea Cinei, Fiul lui Dumnezeu a arătat rolul important al ispăşirii pe care sângele Său avea să-l facă.

A. Moartea sacrificială a lui Isus afișează dreptatea lui Dumnezeu trecând cu răbdare peste păcatele comise înainte de cruce – vers.25 b
Păcatele tale nu trebuie duse înaintea oamenilor, sau în locuri speciale, sau în zile deosebite. Iertarea lor este strict legată de crucea Domnului Isus Cristos. Există o singură cale pentru a ajunge la Dumnezeu. Evrei 9.9: „Aceasta era o asemănare pentru vremurile de acum, când se aduc daruri şi jertfe care nu pot duce pe cel ce se închină în felul acesta la desăvârşirea cerută de cugetul lui. Ele sunt doar nişte porunci pământeşti date, ca toate cele privitoare la mâncări, băuturi şi felurite spălături, până la o vreme de îndreptare. Dar Cristos a venit ca Mare Preot al bunurilor viitoare, a trecut prin cortul acela mai mare şi mai desăvârşit, care nu este făcut de mâini, adică nu este din zidirea aceasta şi a intrat, o dată pentru totdeauna, în Locul Preasfânt, nu cu sânge de țapi şi de viţei, ci cu însuşi sângele Său, după ce a căpătat o răscumpărare veşnică.”

B. Moartea sacrificială a lui Isus afișează dreptatea lui Dumnezeu, după cruce, când El îi îndreptățește pe cel ce crede în Isus – vers.26
Când vii la crucea lui Isus, soliciţi iertare, după primirea ei ești considerat drept de către Dumnezeu. În religiile păgâne iertarea îl costă pe om, în creştinism iertarea Îl costă pe Dumnezeu.

Câteva concluzii:
– Dumnezeu nu se joacă cu păcatul, El îl ia în serios. Nu ne putem permite să tratăm păcatul cu așa mare uşurinţă
– dacă Dumnezeu ia așa de serios păcatul, trebuie să înțelegem că atârnarea lui Isus pe cruce este răspunderea
noastră, este rezultatul păcatelor noastre
– Domnul Isus a oferit satisfacerea cerinţelor lui Dumnezeu privitoare la iertarea noastră

Dumnezeu tratează cu seriozitate deosebită păcatul tău, tu cum îl privești?

(Mesaj expus de pastorul Gigi Dobrin, duminică, 4 mai 2014)

Pentru mesajul în format audio-mp3, vã invitãm sã accesaţi meniul RESURSE – PLAYER AUDIO sau
Ascultaţi mesajul aici

Postează un comentariu