..

Modelul pentru un credincios ce face parte din Împărăția lui Dumnezeu

umilintaReferințe: Matei 18.1-20

Domnul Isus Cristos dorește ca Biserica să fie mai întâi de toate ceea ce dorește Dumnezeu, ca mai apoi Biserica să poată face lucrarea Creatorului. Mai înainte însă de a face ceva în afara Bisericii, trebuie să știm cum să ne comportăm în interiorul ei. În acest sens Domnul Isus se folosește de exemplul unor copilaşi.
Imaginea copilaşului în braţele Domnului Isus Cristos este imaginea credinciosului în Împărăţia lui Dumnezeu. Aceasta este lecţia trecerii de la mândrie la umilinţă. Cine vrea să intre în Împărăţia lui Dumnezeu trebuie să fie atent la câteva aspecte pe care Domnul Isus le scoate în relief în acest pasaj.

1. Trebuie să ne smerim – vers. 2-4

Principiul fundamental al mântuirii este cel al smereniei, al umilinţei. În Împărăţia lui Dumnezeu nu se poate intra cu pretenții, cu mândrie sau cu dorințe personale, pline de egoism. Atitudinea celui mântuit este descrisă cel mai bine de cuvântul „smerenie”. „Cristos Isus a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoşi.“ 1 Timotei 1.15b.
– umilinţa este scoasă în evidentă prin conştientizarea nevredniciei noastre.
– umilinţa se evidenţiază prin imposibilitatea de a face ceva bun. În Împărăţia lui Dumnezeu nu se intră prin merite personale.

2. Trebuie să ne tratăm unii pe alţii așa cum o fac copiii – vers. 5

Inocența relației de care dau dovadă copiii atunci când se joacă unii cu alţii ar trebui să fie o lecţie şi pentru noi. Modul în care ne tratăm unii pe alţii în Biserică este modul în care Îl tratăm pe Însuși Dumnezeu. Când cineva se atinge de copiii lui Dumnezeu, se atinge de Creatorul lor. Un exemplu elocvent în acest sens este întâlnirea lui Saul cu Domnul Isus pe drumul Damascului: ”Saule, Saule, pentru ce Mă prigoneşti?“ Faptele Apostolilor 9.4. Saul nu Îl prigonea direct pe Domnul Isus, ci pe credincioșii ucenici ai Domnului.

3. Trebuie să ne protejăm unii pe alţii – vers. 6

Domnul Isus afirmă că moartea violentă a celui care prigoneşte pe copiii lui Dumnezeu este mai degrabă de preferat, decât a face rău fiilor lui Dumnezeu.
– nu trebuie să ne provocăm unii pe alţii la mânie
– trebuie să avem grijă cum ne folosim libertăţile. Vorbim aici despre lucrurile pe care le practicăm, în ciuda efectelor pe care faptele noastre le au în vieţile altora.

4. Trebuie să ne preţuim unii pe alţii – vers. 10

Așa cum copiii noștri sunt preţuiţi de noi, tot astfel fiecare dintre noi trebuie să preţuim pe cei care ne sunt frați şi surori în credinţă. Domnul poartă grijă celor ce sunt copilaşi în credinţă. Defăimarea sau orice alt fel de manifestare negativă privitoare la alţi credincioşi nu trebuie să fie prezentă în vieţile noastre. În Biserica Lui, Dumnezeu dorește ca relațiile să fie bune, oamenii să se respecte reciproc, în aceeași măsură în care Îl respectăm pe El. Un popor în care oamenii se respectă şi se prețuiesc reciproc, aceasta este ceea ce Dumnezeu a pregătit pentru fiecare dintre noi.

(Mesaj expus de fr. Marius Petric, pastor al Bisericii Baptiste Betel din Târnăveni, duminică, 17 august 2014)

Postează un comentariu