..

Necesitatea mărturiei


Referinţe: Luca 21.5-19

5  Pe când vorbeau unii despre Templu, că era împodobit cu pietre frumoase şi daruri, Isus a zis:
6  „Vor veni zile când, nu va rămâne aici piatră pe piatră, care să nu fie dărâmată.”
7  „Învăţătorule”, L-au întrebat ei, „când se vor întâmpla toate aceste lucruri? Şi care va fi semnul când se vor întâmpla aceste lucruri?”
8  Isus a răspuns: „Băgaţi de seamă să nu vă amăgească cineva. Căci vor veni mulţi în Numele Meu şi vor zice: „Eu Sunt Cristosul” şi „Vremea se apropie.” Să nu mergeţi după ei.
9  Când veţi auzi de războaie şi de răscoale, să nu vă înspăimântaţi; pentru că întâi trebuie să se întâmple aceste lucruri. Dar sfârşitul nu va fi îndată.
10  „Apoi” le-a zis El „un neam se va scula împotriva altui neam şi o împărăţie împotriva altei împărăţii.
11  Pe alocurea vor fi mari cutremure de pământ, foamete şi ciumi; vor fi arătări înspăimântătoare şi semne mari în cer.
12  Dar înainte de toate acestea, vor pune mâinile pe voi şi vă vor prigoni: vă vor da pe mâna sinagogilor, vă vor arunca în temniţe, vă vor târî înaintea împăraţilor şi înaintea dregătorilor, din pricina Numelui Meu.
13  Aceste lucruri vi se vor întâmpla ca să fiţi mărturie.
14  Ţineţi bine minte, să nu vă gândiţi mai dinainte ce veţi răspunde;
15  căci vă voi da o gură şi o înţelepciune, căreia nu-i vor putea răspunde, nici sta împotrivă toţi potrivnicii voştri.
16  Veţi fi daţi în mâinile lor până şi de părinţii, fraţii, rudele şi prietenii voştri; şi vor omorî pe mulţi dintre voi.
17  Veţi fi urâţi de toţi din pricina Numelui Meu.
18  Dar nici un păr din cap nu vi se va pierde.
19  Prin răbdarea voastră, vă veţi câştiga sufletele voastre.

   Îl mai caută oamenii pe Dumnezeu? Trăim vremuri care confirmă spusele Domnului Isus din urmă cu 2000 de ani. Scopul pentru care Dumnezeu îngăduie toate aceste catastrofe este acela ca Biserica Lui să fie mărturie. Este vremea să trăim pentru Cristos!
1. Mărturia este o datorie
   Este obligaţia morală a credinciosului faţă de Dumnezeu (vers.13). Ci voi veţi primi o putere, când se va pogorî Duhul Sfânt peste voi şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudea, în Samaria şi până la marginile pământului (Fapte 1.8). Nu este o opţiune sau chestiune de alegere, este un imperativ.
2. Mărturia nu stă în puterea omului, ci în puterea lui Dumnezeu (vers.14-15).
   Ne este teamă să vorbim? Prin vorbirea noastră depunem mărturie.
   Dumnezeu sprijineşte pe cel care trăieşte cu o inimă curată. Duhul Sfânt este Cel care dă putere şi înţelepciune în acest sens. Dumnezeu împuterniceşte pe om să depună mărturie în faţa altor oameni.
   Poporului lui Dumnezeu îi lipseşte pasiunea pentru Dumnezeu, de aceea nu depune mărturie pentru salvarea altor suflete.
3. Mărturia este o responsabilitate faţă de adevăr (vers.17).
   Cunoaştem adevărul. Îl facem cunoscut şi altora? De aceasta va depinde soarta veşnică a celor de lângă noi, cei pe lângă care trecem  zilnic şi cărora nu le proclamăm Adevărul Suprem, Domnul Isus Cristos.

(Sintezã a mesajului expus de fr. Ilie Ţundrea, pastor al Bisericii Baptiste din Tinaud, duminicã, 28 februarie 2010)

Pentru mesajul complet, în format audio-mp3, vã invitãm sã accesaţi meniul RESURSE – ASCULTÃ MESAJE sau

Ascultaţi mesajul aici

Postează un comentariu