..

Nicio osândire

freeReferințe: Romani 8.1-4

Capitolul 8 din Epistola către Romani este numit de unii comentatori biblici o oază în deşert. Este aproape imposibil să te apropii de acest pasaj al Scripturii şi să rămâi în continuare descurajat. Te lupţi cu păcatul, nu știi să te rogi, ești deznădăjduit? Apropie-te de acest capitol şi vei găsi liniştire, mângâiere şi sprijin. Un adevărat medicament pentru sufletul nostru! Dacă vrei să te bucuri de Dumnezeu, dacă te lupți cu sentimentul vinovăției, dacă te lupți cu păcatul, dacă treci prin încercări grele, dacă nu știi cum să te rogi, dacă încă te mai frămânți cu siguranța mântuirii, citește capitolul 8 din Epistola către Romani. Interesant, în timp ce savoarea capitolului 8 din Romani este încurajarea, nu este nici măcar o poruncă în cuprinsul lui. Una din schițele posibile ale acestui capitol este aceasta:
– Versetele 1-13 vorbesc despre justificare şi sfinţire. Mântuirea lui Dumnezeu prin Isus Cristos și locuirea Duhului Sfânt în noi ne dăruiește viața prin care biruim judecata și păcatul.
– Versetele 14-17 prezintă adopţia noastră de către Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu ne asigură de adopția noastră ca fii ai Săi și moștenitori ai Împărăției.
– Versetele 18-30 ne înfăţişează glorificarea. În timp ce noi (și toată creația) suferim acum, Dumnezeu ne va conduce spre gloria finală:
A. Suferințele din vremea de acum nu se compară cu slava viitoare
B. În slăbiciunile noastre, Duhul Sfânt mijlocește pentru noi
C. Dumnezeu folosește toate lucrurile spre binele nostru, pentru că scopul Său suveran în alegere a fost să ne ducă la glorie
– Versetele 31-39 ne aduce în fața asigurarea veşniciei cu Creatorul nostru. Niciun atac și nicio situație potrivnică nu pot să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu în Cristos.

Dar să purcedem la pas în Cuvântul lui Dumnezeu, iar versetele 1-4 ne vorbesc despre vinovăţie şi păcat. Avem de dus un război, un război în care vrăjmaşul nostru vine cu îndoială în inimă. Atunci când ai căzut şi vrei să te smereşti înaintea lui Dumnezeu, cel rău încearcă să te facă să te îndoieşti de iertarea oferită de Domnul. Dumnezeu a oferit, într-un mod plin de har, iertarea celor ce sunt în Domnul Cristos Isus.
În mod grațios, Dumnezeu a eliberat de penalitatea și puterea păcatului pe toți cei ce sunt în Cristos Isus.

1. Justificarea: În mod grațios Dumnezeu a eliberat de penalitatea păcatului pe toți cei ce sunt în Cristos Isus – vers. 1-4a

Putem evidenția trei stadii de gândire pentru apostolul Pavel:

A. Cei ce sunt în Cristos Isus pot fi siguri că ei nu vor fi osândiți la judecată (vers. 1)
– Primul cuvânt este „acum.” Aceasta se referă la marea schimbare ce a apărut în istoria mântuirii, când Dumnezeu a trimis pe Fiul Său să poarte păcatele noastre în trupul Său pe cruce. Acum, că a venit Cristos, nu mai este nevoie să aducem sângele animalelor de jertfă din nou și din nou, pentru ispășirea păcatele noastre. Isus s-a oferit pe Sine, odată pentru totdeauna, ca jertfa perfectă și finală (Evrei 10.1-18).
– Cuvântul „osândire” (în limba greacă) apare în Noul Testament în altă parte doar în Romani 5.16, 18, unde Pavel a susținut că la fel cum condamnarea a venit peste întreaga rasă umană prin păcatul lui Adam, tot așa darul fără plată (de justificare a lui Dumnezeu) a venit peste noi prin Isus Cristos. După cum am fost sub condamnare în Adam, tot așa acum suntem, în Cristos, justificați prin harul Său. Există doar două tipuri de oameni: cei în Adam şi cei în Cristos. Cei ce sunt în Adam se află sub osândă şi pedeapsă, păcatul îi osândeşte, judecata îi așteaptă. Cei ce sunt în Cristos se află în starea de neprihănire, sunt justificaţi de El înaintea lui Dumnezeu. Cei ce sunt în Adam au judecata înaintea lor, cei în Cristos au lăsat în urmă judecata. La potop au existat oameni în corabie şi oameni în afara ei. Că au crezut sau nu în judecata lui Dumnezeu, că au perceput iminența potopului sau nu, nu a schimbat cu nimic decizia lui Dumnezeu.

B. Eliberarea de legea păcatului și a morții vine prin duhul de viață în Cristos Isus (vers. 2)
Viaţa sub dominaţia păcatului duce la moarte, viaţa sub dominaţia Duhului Sfânt duce la viaţă. Duhul dă viaţă, carnea nu folosește la nimic. Religia nu eliberează pe nimeni de puterea păcatului sau a morții. Toate faptele tale bune nu te pot elibera de păcat. Ai nevoie de o viaţă nouă, o viaţă transformată de Duhul lui Dumnezeu.

C. Dumnezeu a făcut ceea ce Legea nu putea face: prin moartea substituționară a Fiului Său, El a plătit penalitatea cerută de Lege (vers.3-4a)
Cum? Prin moartea substitutivă a lui Cristos. Legea a adus mânia lui Dumnezeu, ea ne-a făcut conştienţi de imposibilitatea noastră de a fi plăcuţi în fata Creatorului. Ea ne-a făcut cunoscut un singur fapt: vinovat! Dumnezeu a venit cu Duhul Lui şi ne-a oferit ceea ce Legea nu putea: mântuirea prin Fiul Său. După cum a declarat Pavel, Legea a adus mânia lui Dumnezeu și a dus la înmulțirea păcatului (Romani 4.15, 5.20). Problema nu a fost cu Legea care era sfântă, dreaptă, și bună (7.12). Problema era cu trupul nostru (7.13, 25). Legea nu a furnizat puterea de a o păzi, și așa a fost slabă prin trup. În afară de intervenția lui Dumnezeu, Legea a servit doar pentru a ne condamna.
Dar, din fericire, Dumnezeu a intervenit! El a trimis pe Fiul Său. Mântuirea este complet de la Domnul. Faptul că Dumnezeu a dat pe Fiul Său implică preexistența Fiului. Ai observat Treimea în textul nostru? Dumnezeu Tatăl L-a trimis pe Isus Cristos, Fiul Lui, să Se dăruiască pe Sine pentru păcatele noastre, astfel încât Duhul Sfânt ne-a putut oferi o viață nouă. Dumnezeu este un Dumnezeu care există etern în trei persoane distincte, fiecare este pe deplin Dumnezeu.

2. Sfințirea: În mod grațios Dumnezeu a eliberat de puterea păcatului pe toți cei ce sunt în Cristos Isus și care trăiesc după îndemnurile Duhului – vers. 4b

Trăirea implică un progres gradual pe o cale ce are o țintă precisă: chipul Domnului Isus Cristos. În această viață niciodată nu vom avea o ascultare perfectă. Doar Isus Cristos a fost desăvârșit în umblarea Sa pământească, de aceea trăirea noastră în Cristos ne dă creditul neprihănirii lui Cristos. Noi creștem în sfințenie în umblarea noastră împreună cu El. Eliberaţi de sub puterea păcatului, suntem acum sub influența Duhului Sfânt.

Două întrebări sunt cruciale:
– ești în Cristos Isus prin credința în sângele Lui care s-a vărsat pentru păcatele noastre? Ești scăpat de condamnare şi judecata? Umbli călăuzit de Duhul lui Dumnezeu? Dacă este așa, te bucuri de asigurarea că nu mai este nici o osândire pentru tine în Cristos Isus.
– trăiești după îndemnurile Duhului Sfânt și nu după îndemnurile firii pământești? Ai parte de roadele Duhului Sfânt: pacea, dragostea şi bucuria ce vin din prezenţa lui Dumnezeu?

Dacă răspunsul tău este nu la toate aceste întrebări atunci apropie-te de Dumnezeu şi cere-i iertare. El ţi-o va oferi!

(Mesaj expus de pastorul Gigi Dobrin, duminică, 7 septembrie 2014)

Pentru mesajul în format audio-mp3, vã invitãm sã accesaţi meniul RESURSE – PLAYER AUDIO sau
Ascultaţi mesajul aici

Postează un comentariu