..

Nu întristați pe Duhul Sfânt

downloadReferințe: Efeseni 4:29-32

În lucrarea Duhului Sfânt în viețile noastre, în ființele noastre, rezistența noastră poate afecta acțiunea deplină a lucrării Sale în noi. Una din modalitățile de rezistență este aceea de a-l întrista pe Duhul Sfânt.

1. Vorbirea noastră 

Atunci când jignim, când facem glume proaste, când aducem ofense sau ne manifestăm mânia unii față de alții prin cuvinte grele sau strigând, îl întristăm pe Duhul Sfânt. Cârtirea, bârfirea, vorbele obscene, de asemenea nu fac cinste, ci aduc ofensă numelui lui Dumnezeu. Prima parte a versetului 29 este foarte edificatoare în privința faptului că limba noastră este o unealtă foarte înșelătoare. Cu ea zidim și tot cu ea putem dărâma. În puterea limbii noastre stă moartea și viața. Trebuie să fim conștienți că atunci când jignim afectăm trei persoane: pe noi, pe cel jignit și mai ales Duhul Sfânt.

2. Dezonorarea prețului răscumpărării noastre

Tratând cu superficialitate sau cu ușurătate prețul răscumpărării noastre, întristăm pe Duhul Sfânt. Când tratăm cu indiferență sau cu ignoranță lucrarea măreață de la Golgota, aducem ofensă Duhului Sfânt. Versetul 30 este foarte explicit în această privință.

3. Faptele noastre

În versetul 31 observăm că amărăciunea, mânia, răutatea, clevetirea trebuie măturate din ființele noastre. Toate acestea se găsesc în interiorul nostru și clocotesc, dând naștere unor fapte reprobabile. Ele încep în inimă și sfârșesc pe buze. Cuvintele noastre sunt cele care exprimă lumea ascunsă din noi.

Întristarea Duhului Sfânt poate fi evitată. Dacă ne lăsăm călăuziți de Duhul Sfânt găsim alternativa: cuvinte bune, ziditoare, înălțătoare, pline de har, așa cum vedem în a doua parte a versetului 29. Dacă ne lăsăm conduși de Duhul Sfânt, noi devenim canale pe care Dumnezeu să le folosească(vers 32). Rezultă astfel bunătatea, mila, iertarea, compasiunea. Caracterul nostru este modelat, transformat și atunci începem să răspândim bunătate, să facem fapte bune, să rostim cuvinte de binecuvântare.

Acestea sunt lucrarea profundă a lui Dumnezeu, dacă noi ne lăsăm pe deplin sub călăuzirea Duhului  Sfânt, astfel încât El să aibă ultimul cuvânt, iar noi, tot ce facem, să facem sub cârmuirea Sa.

(Sintezã a mesajului expus de pastorul Gigi Dobrin, duminică, 14 iulie 2013)

Postează un comentariu