..

O credinţă mântuitoare

Referinţe: Marcu 4.35-41

35  În aceeaşi zi, seara, Isus le-a zis: „Sã trecem în partea cealaltã.”
36  Dupã ce au dat drumul norodului, ucenicii L-au luat în corabia în care se afla şi aşa cum era. Împreunã cu El mai erau şi alte corãbii.
37  S-a stârnit o mare furtunã de vânt, care arunca valurile în corabie, aşa cã mai cã se umplea corabia.
38  Şi El dormea la cârmã pe cãpãtâi. Ucenicii L-au deşteptat şi I-au zis: „Învãţãtorule, nu-ţi pasã cã pierim?”
39  El S-a sculat, a certat vântul şi a zis mãrii: „Taci! Fãrã gurã!” Vântul a stat şi s-a fãcut o linişte mare.
40  Apoi le-a zis: „Pentru ce sunteţi aşa de fricoşi? Tot n-aveţi credinţã?”
41  I-a apucat o mare fricã şi ziceau unii cãtre alţii: „Cine este acesta de Îl ascultã chiar şi vântul şi marea?”

Există oare şi o astfel de credinţă?
„Orice ni se dã bun şi orice dar desãvârşit este de sus, pogorându-se de la Tatãl luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbrã de mutare.” Iacov 1.17. Credinţa este un dar pe care îl primim de la Dumnezeu. Dintre toate darurile pe care le primim din partea Creatorului, credinţa este poate darul cel mai neglijat.
Există totuşi mai multe feluri de credinţă?
1. O credinţă intelectuală
La nivelul minţii oamenii acceptă tot felul de lucruri … şi rămân blocaţi acolo, nu merg mai departe la a aplica în practică. „Tot aşa şi credinţa: dacã n-are fapte, este moartã în ea însăşi. (…)Vrei, deci, sã înţelegi, om nesocotit, cã credinţa fãrã fapte este zãdarnicã?” Iacov 2.17,20.
Oricât afirmăm prin vorbe, credinţa ce nu este transpusă în practică nu are nici-o valoare.
2. O credinţă mântuitoare
Începutul unei astfel de credinţe este acela de a crede din adâncul inimii că Isus Cristos este Fiul lui Dumnezeu.
Credinţa mântuitoare afirmă:
– calitatea lui Isus de Fiu al lui Dumnezeu
– Isus Cristos este o persoană reală, vie
El S-a transformat în singura jertfă de ispăşire a păcatelor noastre. Mântuirea nu poate fi realizată decât prin El. „Isus i-a zis: „Eu Sunt calea, adevãrul şi viaţa. Nimeni nu vine la Tatãl decât prin Mine.” Ioan 14.6. Credinţa care salvează implică o relaţie personală cu Domnul Isus Cristos.
Ce este credinţa? Iată câteva dintre trăsăturile ei:
surdă la îndoieli
mută la descurajări
oarbă la imposibilităţi
– nu cunoaşte altă cale decât cea a succesului
Credinţa nu este un dar dat pentru a fi păstrat frumos ambalat. Este un cadou ce ni s-a încredinţat pentru întrebuinţare zilnică. Credinţa îşi împreună mâinile şi-L coboară pe Dumnezeu din Cer.
Credinţa devine efectivă atunci când este mărturisită şi aplicată din inimă. Dacă ai credinţă doar la nivel de intelect, fără aplicare în viaţa de zi cu zi, atunci ai o credinţă moartă.
Credinţa mică, de mărimea unui grăunte de muştar, este suficientă pentru a muta munţii (Matei 17.14-20). Credinţa este prioritară.
3. O credinţă absolută, bazată pe promisiunile lui Dumnezeu
Când ai convingerea că Dumnezeu este cu tine în orice împrejurare, ai parte de o pace ce depăşeşte puterea de pricepere. Atunci când eşti departe de casă, sau bolnav ori între duşmani, dar ştii că Dumnezeu te protejează, eşti liniştit.
Matei 6.30: „Aşa cã, dacã astfel îmbracã Dumnezeu iarba de pe câmp, care astãzi este, dar mâine va fi aruncatã în cuptor, nu vã va îmbrãca El cu mult mai mult pe voi, puţin credincioşilor?” Privirea oamenilor frământaţi de griji trebuie direcţionată către Dumnezeu.
Credinţa este un proces ce necesită creştere. Dumnezeu doreşte să avansăm de la o credinţă mică la o credinţă mare (Matei 8.8-10).
În viaţa noastră vor exista momente de faliment, însă încrederea este cea care ne va oferi tăria necesară pentru a înainta.
Cunoaşterea Cuvântului lui Dumnezeu va contribui la creşterea credinţei, întrucât el oferă tot ceea ce priveşte creşterea şi dezvoltarea credinciosului. Strălucirea puternică este dată de către încercarea credinţei. Momentele în care suntem puşi la încercare oferă posibilitatea unei creşteri pe măsură.
Credinţa se bazează în mod necondiţionat pe Dumnezeu, Persoana care ne oferă acest dar de care să ne bucurăm în mod deplin.

(Sintezã a mesajului expus de pastorul Gigi Dobrin, duminică, 18 martie 2012)

Pentru mesajul complet, în format audio-mp3, vã invitãm sã accesaţi meniul RESURSE – ASCULTÃ MESAJE sau

Ascultaţi mesajul aici

Postează un comentariu