..

O credință neprefăcută

Referinţe:
– Marcu 5.25-34
– Faptele Apostolilor 8.29-39

”Îmi aduc aminte de credinţa ta neprefăcută, care s-a sălăşluit întâi în bunica ta Lois şi în mama ta Eunice şi sunt încredinţat că şi în tine – 2 Timotei 1.5

   Rasa umană ar putea fi împărțită, dintr-un anume punct de vedere, în două categorii: credincioși și necredincioși.
Credința este principiul operativ ce lucrează în viața unui credincios, este ceea ce îl ține activ. Lipsa credinței face imposibilă prezența lui Dumnezeu în viața omului.
Cum poate fi un om mântuit? Prin harul oferit de Dumnezeu și prin credința ce ne ajută să-L credem pe Dumnezeu, întrucât Isus Cristos este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre.
Așadar, ce trebuie să facă un om pentru a fi mântuit? Trebuie să creadă din toată inima.
În textul din Evanghelia după Marcu putem descoperi trei pași ai credinței, pași condensați în versetul 27: ”A auzit vorbindu-se despre Isus, a venit pe dinapoi prin mulţime şi s-a atins de haina Lui.”
1. Să auzi despre Isus
Acest lucru este important, dar nu este suficient să ne oprim aici.
2. Să vii înaintea lui Isus
Credința în Fiul lui Dumnezeu este o credință dinamică, o credință ce vine înaintea Celui ce a făcut tot ce era necesar pentru salvarea noastră: ”El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa, care ne dă pacea, a căzut peste El şi prin rănile Lui suntem tămăduiţi.” (Isaia 53.5)
3. Să te atingi de Isus
La vremea respectivă a te atinge de un învățător, femeie fiind, era un act ofensator. Cu toate acestea, credința femeii a împins-o la a face actul necesar pentru ea.
În Faptele Apostolilor este redată convertirea unui demnitar etiopian. Dumnezeu l-a trimis pe Filip în întâmpinarea lui și astfel Evanghelia și-a adus mesajul eliberator. Famenul etiopian a făcut alegere: aceea de a crede acest mesaj.
Alegerea noastră în viață trebuie să fie asemănătoare celor două relatări: să auzim, să credem și să ne încredem.
A crede în Isus Cristos înseamnă:
– să acceptăm darul lui Dumnezeu: ”Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.” (Ioan 3.16)
– să venim la El: ”Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi şi Eu vă voi da odihnă.” (Matei 11.28)
– să-L urmăm pe El: ”Eu Sunt calea, adevărul şi viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine.” (Ioan 14.6)
Ce fel de credință avem? Fără credința sinceră nu facem altceva decât să ne împotmolim în religie. Credința noastră ni-L arată pe Dumnezeul slavei?

(Sintezã a mesajului expus de pastorul Gigi Dobrin, duminică, 17 iunie 2012)

Pentru mesajul complet, în format audio-mp3, vã invitãm sã accesaţi meniul RESURSE – ASCULTÃ MESAJE sau

Ascultaţi mesajul aici

Postează un comentariu