..

O slujbă de redeşteptare


Referinţe: Faptele Apostolilor 20.7-12

7  În ziua dintâi a săptămânii, eram adunaţi laolaltă ca să frângem pâinea. Pavel, care trebuia să plece a doua zi, vorbea ucenicilor şi şi-a lungit vorbirea până la miezul nopţii.
8  În odaia de sus, unde eram adunaţi, erau multe lumini.
9  Şi un tânăr, numit Eutih, care şedea pe fereastră, a adormit de-a binelea în timpul lungii vorbiri a lui Pavel; biruit de somn, a căzut jos din catul al treilea şi a fost ridicat mort.
10  Dar Pavel s-a pogorât, s-a repezit spre el, l-a luat în braţe şi a zis: „Nu vă tulburaţi, căci sufletul lui este în el.”
11  După ce s-a suit iarăşi, a frânt pâinea, a cinat şi a mai vorbit multă vreme până la ziuă. Apoi a plecat.
12  Flăcăul a fost adus viu şi lucrul acesta a fost pricina unei mari mângâieri.

   Ne aflăm la mijlocul celei de-a doua călătorii misionare întreprinse de Pavel, pe care îl regăsim de această dată predicând Cuvântul lui Dumnezeu credincioşilor din Troa.
1. O Biserică consacrată – vers. 7-8
– un timp pus deoparte. Ziua Domnului este o zi pentru auzirea Cuvântului Său, pentru intrare în comuniune cu El, pentru închinare înaintea Lui. Relatările cărţii Faptele Apostolilor ne arată oameni dornici de-a fi laolaltă în închinare.
– o audienţă entuziastă
– o părtăşie strânsă. Chemarea pe care ne-o face Dumnezeu este aceea de a avea relaţie unii cu alţii, unitatea este semnul relaţionării lor.
– o predicare proeminentă. Vorbirea lui Pavel nu era doar o înşirare de evenimente sau sfaturi, ci era proclamarea Cuvântului lui Dumnezeu. „Fiindcă propovăduirea crucii este o nebunie pentru cei ce sunt pe calea pierzării: dar pentru noi, care suntem pe calea mântuirii, este puterea lui Dumnezeu. Căci este scris: „Voi prăpădi înţelepciunea celor înţelepţi şi voi nimici priceperea celor pricepuţi.” (1 Corinteni 1.18-19).
2. Un membru compromis – vers.9
   Este posibil ca într-o adunare entuziastă, ce caută să afle şi să pună în aplicare planul lui Dumnezeu, să existe şi persoane care nu iau parte la părtăşia Bisericii?
– o poziţie periculoasă
   Păcatul nu poate trăi pe înălţimi spirituale. Păcatul nu poate exista când te înalţi spre Dumnezeu prin rugăciune, când părtăşia cu El este o realitate cotidiană.
– o situaţie tristă
   În timp ce Cuvântul lui Dumnezeu era predicat, în timp ce oamenii ascultau vestirea Planului Sfânt, tânărul Eutih aţipea. Astfel lua fiinţă factorul periculos pentru viaţa sa.
– o cădere tragică
   În timpul somnului, omul nu mai poate reacţiona, nu-şi mai poate salva propria viaţă
3. O atitudine cuceritoare – vers. 10-11
– o reacţie corectă
   * Pavel s-a pogorât – arată grija
   * Pavel l-a luat în braţe – indică dragostea
– o reuniune glorioasă
   Ce este mai glorios decât o greşeală care este îndreptată?
4. Un rezultat catalizator – vers.12
   Efectul unei implicări într-o situaţie de criză este un rezultat pe măsură: o viaţă salvată, un destin relansat.
   În contextul acestei experienţe se nasc câteva întrebări:
– de ce întârzie trezirea?
– doreşti cu adevărat trezirea spirituală?
– care este lucrul din viaţa ta ce opreşte trezirea spirituală?
– care este decizia ta astăzi, pentru restul vieţii tale?

(Sintezã a mesajului expus de pastorul Gigi Dobrin, duminicã, 25 iulie 2010)

Pentru mesajul complet, în format audio-mp3, vã invitãm sã accesaţi meniul RESURSE – ASCULTÃ MESAJE sau

Ascultaţi mesajul aici

Postează un comentariu