..

Oameni care au răscolit lumea

Referinţe: 1 Tesaloniceni 2.1-12

1 Voi înşivă ştiţi, fraţilor, că venirea noastră la voi n-a fost zadarnică.
2 După ce am suferit şi am fost batjocoriţi în Filipi, cum ştiţi, am venit plini de încredere în Dumnezeul nostru, să vă vestim Evanghelia lui Dumnezeu în mijlocul multor lupte.
3 Căci propovăduirea noastră nu se întemeiază nici pe rătăcire, nici pe necurăţie, nici pe viclenie.
4 Ci, fiindcă Dumnezeu ne-a găsit vrednici să ne încredinţeze Evanghelia, căutăm să vorbim aşa ca să placem nu oamenilor, ci lui Dumnezeu, care ne cercetează inima.
5 În adevăr, cum bine ştiţi, niciodată n-am întrebuinţat vorbe măgulitoare, nici haina lăcomiei: martor este Dumnezeu.
6 N-am căutat slavă de la oameni: nici de la voi, nici de la alţii, deşi, ca apostoli ai lui Cristos, am fi putut să cerem cinste.
7 Dimpotrivă, ne-am arătat blânzi în mijlocul vostru, ca o doică ce-şi creşte cu drag copiii.
8 Astfel, în dragostea noastră fierbinte pentru voi, eram gata să vă dăm nu numai Evanghelia lui Dumnezeu, dar chiar şi viaţa noastră, atât de scumpi ne ajunseserăţi.
9 Vă aduceţi aminte, fraţilor, de osteneala şi munca noastră. Cum lucram zi şi noapte, ca să nu fim sarcină nici unuia din voi şi vă propovăduiam Evanghelia lui Dumnezeu.
10 Voi sunteţi martori şi Dumnezeu de asemenea, că am avut o purtare sfântă, dreaptă şi fără prihană faţă de voi, care credeţi.
11 Ştiţi iarăşi că am fost pentru fiecare din voi, ca un tată cu copiii lui: vă sfătuiam, vă mângâiam şi vă adeveream,
12 să vă purtaţi într-un chip vrednic de Dumnezeu, care vă cheamă la Împărăţia şi slava Sa.

   Dumnezeu dorește ca noi să fim uneltele Sale, în mâinile Lui.
Cartea 1 Tesaloniceni este o carte a modelelor:
– capitolul 1 prezintă Biserica model – lucrarea credinței
– capitolul 2 prezintă slujitorul model – lucrarea dragostei
– capitolul 3 prezintă viața model – modul în care trebuie să trăim: în dreptate și sfințenie
– capitolul 4 prezintă credința model – nădejdea revenirii lui Cristos
– capitolul 5 prezintă acțiunea model – umblarea în lumină
Dacă vrem să avem un impact puternic asupra lumii în care trăim, trebuie să avem principii. Iată câteva, așa cum reies din textul de față:
1. O proclamare curajoasă – vers. 1-2
Deși existau probleme, amenințări, diverse dificultăți, oamenii lui Dumnezeu făceau lucrarea Domnului. Capitolul 17 din Faptele Apostolilor prezintă contextul istoric în care se aflau Pavel și însoțitorii lui. Pizma pe care o nutreau unii oameni față de mesajul Evangheliei era forța motrice pentru tot felul de acțiuni reprobabile îndreptate împotriva creștinilor.
Evanghelia lui Cristos nu reprezintă un program de biserică, o întrunire sau un altfel de manifestare publică, ci este lucrarea Fiului lui Dumnezeu, lucrare de răscumpărare realizată în conformitate cu voia Creatorului. Puterea Evangheliei este puterea lui Dumnezeu oferită pentru mântuirea, salvarea oamenilor.
2. Un mesaj plin de încredere – vers. 3-4
Mesajul este adevăr pentru că vorbește despre Dumnezeu, care este adevăr.
Mesajul este curat pentru că nu se bazează pe impuritatea și mizeria păcatului.
Mesajul este cinstit pentru că nu se folosește de nedreptate.
Mesajul este plin de încredere. Dumnezeu a avut încredere să dea apostolilor însărcinarea de a duce lumii mesajul Evangheliei.
3. O conștiință curată – vers. 5-6
Acuzele pe care le aduc oamenii în prezent au fost făcute și în trecut. Evanghelia nu poate și nu poate fi folosită pentru interese materiale sau financiare ci, așa cum a fost ea destinată, trebuie să servească intereselor lui Dumnezeu: glorificarea Sa și salvarea oamenilor. ”Căci ştiţi că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, aţi fost răscumpăraţi din felul deşert de vieţuire, pe care-l moşteniserăţi de la părinţii voştri.” 1 Petru 1.18
4. Un duh blând – vers. 7
În zilele noastre blândețea nu mai este căutată, nici apreciată. Blândețea nu înseamnă a fi mototol. Ca și trăsătură de caracter, ea este rodul Duhului Sfânt și are cu sine autoritate. Moise este un bun exemplu în acest sens. Omul de care s-a folosit Dumnezeu pentru a-Și arăta puterea, era un om blând: ”Moise însă era un om foarte blând, mai blând decât orice om de pe faţa pământului.” Numeri 12.3
5. O inimă jertfitoare – vers. 9
Pavel, împreună cu cei care-l însoțeau, a făcut sacrificii pentru a putea răspândi mesajul lui Dumnezeu. Timpul, energia, banii – au fost folosite pentru ca oamenii să cunoască dragostea și puterea lui Dumnezeu.
6. O viață curată – vers. 10
Viața necinstită distruge mesajul propovăduit.
7. Un apel urgent – vers. 11-12
Pentru ca un om să poată fi de folos celorlalți oameni trebuie să aibă blândețea unei mame și fermitatea unui tată.

   Dumnezeu îi cheamă pe oameni în prezența Sa, îi cheamă să facă parte din familia Sa. Vrei să fii parte din familia Lui?

(Sintezã a mesajului expus de pastorul Gigi Dobrin, duminică, 27 mai 2012)

Pentru mesajul complet, în format audio-mp3, vã invitãm sã accesaţi meniul RESURSE – ASCULTÃ MESAJE sau

Ascultaţi mesajul aici

Postează un comentariu