..

Omul din oglindă

Referințe: Romani 3.9-20

oglindaDe ce privim în oglindă? Ca să descoperim cine suntem! Până nu te cunoști pe tine însuți, nu-L vei putea cunoaște nici pe Dumnezeu. Întrebarea esenţială este: cine suntem noi? Unde putem să privim pentru a ne putea cunoaște așa cum suntem, cine sau ce poate revela esenţa persoanei noastre? În lumina Cuvântului Sfânt singurul verdict pentru om este: vinovat! Primele două capitole din Epistola către Romani au scos din plin în evidență acest aspect – omul nu se poate dezvinovăţi singur înaintea lui Dumnezeu. Indiferent că este vorba de poporul ales, Israel, sau este vorba de oameni din afara acestei alegeri a lui Dumnezeu, dovezile apostolului Pavel sunt edificatoare: omul fără Dumnezeu este pierdut pentru vecie.

I. DOCUMENTUL – vers. 9

Există cineva care are privilegii înaintea lui Dumnezeu? Răspunsul Scripturii este că toți oamenii sunt infectaţi de păcat. Bogat sau sărac, moral sau imoral, învățat sau neştiutor, toți oamenii se află sub osânda păcatului.

II. DOVADA – vers. 10-18

Pavel argumentează cu pasaje din Vechiul Testament faptul că omul este cuprins în fiecare aspect al vieții sale de către păcat, nu există nimic în ființa noastră care nu este corupt de prezenţa acestui flagel.
1. Păcatul este în CARACTERUL nostru – vers. 10. Se poate spune, fără să exagerăm, că ADN-ul nostru este copleşit de păcat. Psalmul 14.1-3 declară fără titlu de tăgadă că nu există om pe faţa Pământului care să nu fie pervertit de păcat.
2. Păcatul este în MINTEA noastră – vers. 11. Nici un om nu-L caută pe Dumnezeu din propria convingere, cu propria putere. Duhul Sfânt este cel care convinge omul de neputinţa sa, El este cel care îl convinge pe om că nu are nici un merit în această căutare. Un punct de vedere greșit cu privire la Dumnezeu conduce la un punct de vedere greșit asupra lumii în care trăim. Consecinţele se văd în viața de zi cu zi.
3. Păcatul este în INIMA noastră – vers. 12. Când Dumnezeu privește din Cer spre noi, nu vede decât înstrăinarea noastră, nu observă decât îndepărtarea noastră de Faţa Celui Preasfânt. Dacă nu ar fi fost intervenția lui Dumnezeu în viața noastră, prin intermediul Mielului de jertfă, am fi zăcut în cel rău, fără nici-o speranță de salvare. Bunătatea noastră este una relativă, pe când bunătatea lui Dumnezeu este una absolută. Nici-o fiinţă umană nu poate ajunge standardele divine perfecte, din cauza limitării capacităţilor noastre. Orizontul este modalitatea prin care putem înțelege mai bine diferența dintre viziunea noastră pe orizontală şi cea a lui Dumnezeu, viziunea pe verticală. De la nivelul solului se văd altfel lucrurile decât dacă privim clădirile sau alte obiecte atunci când ne aflăm la altitudine ridicată, la bordul unui avion.
4. Păcatul este pe BUZELE noastre – vers. 13-14. Vorbirea noastră este una blestemată, limbajul nostru cuprinde glume proaste, influența lumii se vede în cuvintele murdare şi păcătoase pe care le folosim în limbajul cotidian. Cum poate privi Dumnezeul cel sfânt la tot acest potop de mizerie, decât cu oroare?
5. Păcatul este în PICIOARELE noastre – vers. 15-17. Oriunde merge omul, păcatul îl urmează. Oare nu are dreptate apostolul când spune că picioarele noastre se îndreaptă spre vărsarea de sânge?
6. Păcatul este în OCHII noștri – vers. 18. Depravarea totală este rezultatul trăirii noastre corupte la nivelul fiecărui aspect din viața noastră. Ochii sunt şi ei folosiți la comiterea a numeroase păcate. Un singur ou stricat, amestecat cu cele bune, va face în așa fel încât întreaga omletă să nu fie comestibilă, ba chiar periculoasă.

III. DECIZIA – vers. 19-20

Oglinda nu rezolvă problemele tale. Ea evidenţiază problemele pe care le ai, nu le rezolvă.
1. Legea nu ne poate mântui.
2. Toți suntem vinovați înaintea lui Dumnezeu
3. Mântuirea noastră începe cu tăcerea noastră

De multe ori, atunci când ne uităm în oglindă, ne place să bombănim întrucât observăm lucruri ce nu ne convin. Când vii înaintea lui Dumnezeu, nu fă tot așa! Mai degrabă taci înaintea Lui şi lasă-L pe El să acționeze în sensul îndreptării lucrurilor neconforme. Nădăjduieşte în El, nu-ți argumenta trăirea greşită, ci mai degrabă cere-I ajutorul pentru schimbarea ta după voia Sa. Cuvântul Sfânt, Biblia, este oglinda ce arată nedistorsionată imaginea reală a vieții tale corupte de păcat şi tot ea te îndrumă spre Cel care poate să te schimbe.

(Mesaj expus de pastorul Gigi Dobrin, duminică, 23 martie 2014)

Pentru mesajul în format audio-mp3, vã invitãm sã accesaţi meniul RESURSE – ASCULTÃ MESAJE sau

Ascultaţi mesajul aici

Postează un comentariu