..

Păziţi-vă de prieteniile rele

PĂZIŢI-VĂ DE PRIETENIILE RELE

Referinţe: Proverbe 1.10-19

   Cartea Proverbelor însumează o serie de sfaturi şi învăţături privitoare la modelarea unui caracter frumos, a unei vieţi trăite după voia lui Dumnezeu.
   Ce spune această secţiune din Cuvântul lui Dumnezeu?
 1. Nu te duce cu cei răi (vers. 10).
   Îndemnul unui părinte pentru copilul lui este acela de a fi atent la felul în care îşi trăieşte viaţa.
 2. Păcatul vine prin ademenire (vers. 11-12).
   Primii oameni, Adam şi Eva, au fost ispitiţi într-un mod subtil. Şoapta celui rău a avut un efect devastator pentru întreaga omenire. Aşadar, una dintre modalităţile de a ajunge la păcat, este acceptarea şoaptei mieroase.
 3. Prieteniile rele strică obiceiurile bune (1 Cor. 15.33).
   Iosafat, împăratul lui Iuda, s-a asociat cu împăratul lui Israel, prin intermediul căsătoriei copiilor lor.
   Să urmărim paşii unei decizii greşite care, în final, duce la dezastru spiritual:
 – Iosafat este binecuvântat de Domnul (2 Cron. 17.3-5)
 – Dumnezeu sprijineşte pe Iosafat (2 Cron. 17.10)
 – Iosafat ajunge în culmea puterii (2 Cron. 17.12)
 – Iosafat comite greşeala: stabileşte legături cu cel care nu este plăcut înaintea lui Dumnezeu (2 Cron. 18.1)
 – Iosafat ascultă sfaturile lui Ahab (2 Cron. 18.3)
 – Iosafat are parte de eşecul lucrurilor nebinecuvântate de Domnul (2 Cron. 18.34, 19.2)
 4. Legăturile noastre… Cu oricine? Oricum? (2 Cor. 6.14).
   Prieteniile rele trebuie ocolite. Pentru cei ce nu-L cunosc pe Dumnezeu ne putem ruga, putem să le vobim despre Calea cea bună, dar nu trebuie să ne complacem în felul lor de trăire.
   Îi influenţăm noi pe cei cu care ne împrietenim? Sau influenţa lor asupra noastră este mai puternică?

 (Sinteză a mesajului expus de pastorul Gigi Dobrin duminică, 24 mai 2009)
 
  Pentru mesajul complet, în format audio-mp3, va invităm să accesaţi meniul RESURSE – ASCULTĂ MESAJE sau
 
  Ascultaţi mesajul aici  

Postează un comentariu