..

Păziţi-vă, să nu pierdeţi rodul muncii voastre

Referinţe: 2 Ioan vers. 1-13

1  Presbiterul către aleasa Doamnă şi către copiii ei, pe care-i iubesc în adevăr şi nu numai eu, ci toţi cei ce cunosc adevărul,
2  pentru adevărul acesta care rămâne în noi şi care va fi cu noi în veac:
3  Harul, îndurarea şi pacea să fie cu voi din partea lui Dumnezeu Tatăl şi din partea Domnului Isus Cristos, Fiul Tatălui, într-adevăr şi în dragoste!
4  M-am bucurat foarte mult când am aflat pe unii din copiii tăi umblând în adevăr, după porunca pe care am primit-o de la Tatăl.
5  Şi acum, te rog, Doamnă, nu ca şi cum ţi-aş scrie o poruncă nouă, ci cea pe care am avut-o de la început: să ne iubim unii pe alţii!
6  Şi dragostea stă în vieţuirea după poruncile Lui. Aceasta este porunca în care trebuie să umblaţi, după cum aţi auzit de la început.
7  Căci în lume s-au răspândit mulţi amăgitori, care nu mărturisesc că Isus Hristos vine în trup. Iată amăgitorul, iată Anticristul!
8  Păziţi-vă bine să nu pierdeţi rodul muncii voastre, ci să primiţi o răsplată deplină.
9  Oricine o ia înainte şi nu rămâne în învăţătura lui Cristos, n-are pe Dumnezeu. Cine rămâne în învăţătura aceasta, are pe Tatăl şi pe Fiul.
10 Dacă vine cineva la voi şi nu vă aduce învăţătura aceasta, să nu-l primiţi în casă şi să nu-i ziceţi: „Bun venit!”
11 Căci cine-i zice: „Bun venit!” se face părtaş faptelor lui rele.
12 Aş vrea să vă spun multe lucruri; dar nu voiesc să vi le scriu pe hârtie şi cu cerneală; ci nădejduiesc să vin la voi şi să vă vorbesc gură către gură, pentru ca bucuria noastră să fie deplină.
13 Copiii surorii tale alese îţi trimit sănătate. Amin.

   Cum putem fi eficienţi în contextul unei lumi în care putem pierde rodul muncii noastre?
   Vom urmări trei aspecte, cu importanţă deosebită pentru viaţa creştină.
1. Adevărul – trebuie experimentat.
 – versetele 1-4 denotă puterea pe care o are adevărul. Adevărul este cel care ne strânge laolaltă, din medii diferite, din ţări diferite. Oameni cu caractere diferite care dau slavă unui singur Dumnezeu.
 – în al doilea verset, adevărul ne este prezentat ca având caracter veşnic.
 – adevărul aduce roade. Versetul 3 enumeră harul, îndurarea şi pacea. Prin har (favoarea nemeritată), oamenii pot primi ceea ce nu merită. Îndurarea lui Dumnezeu este cea care ne pune la dispoziţie binecuvântările Domnului. Pacea lui Dumnezeu este cea care asigură liniştea lăuntrică a omului în tumultul vieţii cotidiene.
2. Dragostea – trebuie exprimată (vers. 5-6).
   Roada Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioşia, blândeţea, înfrînarea poftelor (Galateni 5.2-23). Dragostea este Cuvântul în acţiune, adevărul exprimat.
   Dragostea lui Dumnezeu L-a îndemnat la acţiune: El a dat pe Singurul Lui Fiu. Dragostea lui Isus s-a exprimat prin faptul că a fost de acord să-şi dea viaţa pentru oameni.
3. Învăţătura sănătoasă – trebuie aşezată în minte şi în inimă (vers. 7-8).
   Cum putem recunoaşte învăţătura rea şi învăţătorii falşi? Privind în Sfânta Scriptură: Căci în lume s-au răspândit mulţi amăgitori, care nu mărturisesc că Isus Hristos vine în trup. Iată amăgitorul, iată Anticristul! (vers. 7). Ce se ntâmplă cu noi dacă tolerăm asemenea învăţături? Apostolul Ioan ne îndeamnă să fim foarte atenţi şi să ne păzim de oamenii înşelători. Căci nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care a fost pusă şi care este Isus Cristos (1 Corinteni 3:11).
   Strâng Cuvântul Tău în inima mea, ca să nu păcătuiesc împotriva Ta! (Psalmi 119:11), sfinţeşte-i prin adevărul Tău: Cuvântul Tău este adevărul (Ioan 17:17).
   Trebuie să studiem Cuvântul lui Dumnezeu în fiecare zi, să-L înţelegem şi să-L aplicăm în viaţă, astfel vom putea avea dragoste în inima plină de învăţătură sănătoasă.
 

 (Sinteză a mesajului expus de pastorul Gigi Dobrin, duminică, 9 august 2009)
 
  Pentru mesajul complet, în format audio-mp3, vă invităm să accesaţi meniul RESURSE – ASCULTĂ MESAJE sau
 
  Ascultaţi mesajul aici  

Postează un comentariu