..

Pecetluirea cu Duhul Sfânt

Referinţe: Efeseni 1.11-14

11  În El am fost făcuţi şi moştenitori, fiind rânduiţi mai dinainte, după hotărârea Aceluia, care face toate după sfatul voii Sale,
12  ca să slujim de laudă slavei Sale, noi, care mai dinainte am nădăjduit în Cristos.
13  Şi voi, după ce aţi auzit Cuvântul adevărului (Evanghelia mântuirii voastre), aţi crezut în El şi aţi fost pecetluiţi cu Duhul Sfânt, care fusese făgăduit
14  şi care este o arvună a moştenirii noastre, pentru răscumpărarea celor câştigaţi de Dumnezeu, spre lauda slavei Lui.

   În zilele noastre se sigilează tot felul de lucruri: contoare, stingătoare, scrisori. Rolul acestor sigilii este acela de a comunica un mesaj: nu este voie a se umbla la acest lucru, accesul este permis numai unei persoane autorizate.
   Vom privi azi la un cu totul altfel de sigiliu: sigiliul făcut şi aplicat de către Dumnezeu.
1. Sigiliul se aplică pe un lucru preţios.
   Ce este preţios pentru Dumnezeu? Peste ce îşi pune Dumnezeu pecetea Duhului Sfânt? Şi ce foloseşte unui om să câştige toată lumea, dacă îşi pierde sufletul? (Marcu 8:36). Dumnezeu vede valoare în inima omului chiar dacă "răutatea omului era mare pe pământ şi toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău" (Geneza 6.5). Isus Cristos a venit în această lume în calitate de doctor pentru cei bolnavi şi în calitate de mântuitor pentru cei păcătoşi.
   Pe omul nemântuit există pecetea păcatului, sigiliul morţii. Această pecete este a lui Satan, Dumnezeu doreşte însă să schimbe această pecete cu cea a Duhului Sfânt, prin justificarea mântuirii.
2. Pecetea este o însemnare.
   Rezultatul unei inimi care nu caută să se apropie de Dumnezeu este împietrirea ei: "dar, cu împietrirea inimii tale, care nu vrea să se pocăiască, îţi aduni o comoară de mânie pentru ziua mâniei şi a arătării dreptei judecăţi a lui Dumnezeu, care va răsplăti fiecăruia după faptele lui" (Romani 2.5-6).
   Când inima nu mai este sensibilizată de Cuvântul lui Dumnezeu, inima se împietreşte. Căinţa de păcate nu mai are loc.
3. De ce sigilează Dumnezeu cu Duhul Sfânt?
   Deoarece inima aparţine de drept lui Dumnezeu.
 – Dumnezeu ne răscumpără prin jertfa Fiului Său, îşi arată astfel bunătatea Sa. Toată mânia lui Dumnezeu a fost revărsată asupra Fiului Său. 
 – Dumnezeu caută să ne aducă sub autoritatea Lui prin predicarea Evangheliei. "Şi voi, după ce aţi auzit cuvântul adevărului (Evanghelia mântuirii voastre), aţi crezut în El şi aţi fost pecetluiţi cu Duhul Sfânt, care fusese făgăduit" (Efeseni 1:13). 
 – Dumnezeu ne pecetluieşte cu Duhul Sfânt. O inimă împietrită de păcat, prelucrată de Dumnezeu prin mesajul Evangheliei, răscumpărată prin jertfa lui Isus este astfel pregătită pentru sigilarea cu Duhul Sfânt. Pecetluirea arată că de acum înainte, inima îi aparţine lui Dumnezeu.
   Cei care au fost pecetluiţi cu Duhul Sfânt aparţin lui Dumnezeu, iar despre ei Dumnezeu declară: „Ei vor fi ai Mei, zice Domnul oştirilor, Îmi vor fi o comoară deosebită, în ziua pe care o pregătesc Eu. Voi avea milă de ei, cum are milă un om de fiul său, care-i slujeşte" (Maleahi 3:17).
4. Pecetea are o formă bine definită.
   Duhul Sfânt imprimă chipul lui Dumezeu în inima omului schimbat prin jertfa Mielului: "noi toţi privim cu faţa descoperită, ca într-o oglindă, slava Domnului, şi suntem schimbaţi în acelaşi chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului" ( 2 Corinteni 3:18).
5. Pecetea arată o tranzacţie încheiată.
   Pe un paşaport, viza dă drept de acces într-o anumită ţară. Pecetea Duhului Sfânt spune: achitat. Cel care este mântuit şi are Duhul lui Dumnezeu, are acces în Impărăţia lui Dumnezeu.
 

 (Sinteză a mesajului expus de pastorul Daniel Miheţ, duminică, 27 septembrie 2009)
 
  Pentru mesajul complet, în format audio-mp3, vă invităm să accesaţi meniul RESURSE – ASCULTĂ MESAJE sau
 
  Ascultaţi mesajul aici  

Postează un comentariu