..

Perspective asupra morții

ceasReferințe: Eclesiastul 9.1-6

Fiecare ne confruntăm cu realitatea morții, indiferent că dorim acest lucru sau nu. Cartea Eclesiastului este una care ne duce la o singură concluzie: totul este deşertăciune. În capitolul 9 al acestei cărţi, Solomon confruntă această realitate atât de prezentă în fiecare zi.

1. Realitatea morții dinaintea ei

Vom încerca să privim la moarte mai înainte ca ea să ne viziteze.
– moartea este inevitabilă – vers. 4. Fiecare dintre noi va ajunge să cunoască moartea, Psalmul 89 accentuează acest lucru.
– moartea este imparţială – vers. 2. Indiferent cine eşti, moartea te va întâlni.
– moartea este imprevizibilă. Moartea întotdeauna l-a surprins pe om, niciunul dintre noi nu știe când va face ultimul pas.
– moartea este imbatabilă. În lupta cu moartea niciun om nu a învins vreodată.
– moartea este ireversibilă. Când moartea pune stăpânire nu se mai poate face nimic. Dacă ai închis ochii aici, pe Pământ, nu-i mai deschizi aici niciodată!

2. Realitatea morții din spatele ei

Să urmărim acum moartea din perspectiva faptului împlinit.
– oamenii cred în realitatea morții din cauza celor ce cheamă morții. Cuvântul Sfânt este însă ferm în această privinţă: Dumnezeu a interzis contactul cu morții, întrucât aceasta nu este altceva decât înşelăciunea lui Satan, căci demonii sunt cei care încearcă să intre în contact cu oamenii.
– oamenii au îmbrăţişat teoria reîncarnării. Conform acestui mod de gândire bunătatea sau răutatea vieţii unui om determină un ciclu de vieţi până la desăvârşire.
– oamenii cred în moartea clinică. Această teorie este una atâta de plină de subiectivism încât considerăm că Sfânta Scriptură este cea care are ultimul cuvânt.
Moartea este despărţirea dintre partea materială şi cea imaterială a identităţii noastre, aceasta este concluzia la care Eclesiastul ajunge după ce privește la moarte, ca şi fapt consumat. Existența noastră continuă după moartea ce ne desparte de ceea ce este material.

3. Realitatea morții deasupra ei

Versetul 1 atrage atenția cu privire la faptul că ziua naşterii şi a morții sunt în controlul exclusiv al lui Dumnezeu. La întâlnirea cu moartea fiecare om este punctual. La glasul Evangheliei, când Dumnezeu cheamă pe om să vină la El în pocăinţă, omul refuză de atâtea ori, dar când Dumnezeu porunceşte ca omul să-şi încheie existența, omul nu se mai poate opune. Deasupra morții se afla Domnul Isus Cristos, întrucât El a înviat. Aceasta este perspectiva triumfătoare a Fiului lui Dumnezeu asupra morții.

4. Realitatea morții dinăuntrul ei

Un nesecat izvor de răutate există înlăuntrul omului, este realitatea subliniată în versetul 3. În fiinţa umană există o continuă zbatere între răutatea ce încearcă să ne stăpânească şi licărul de divinitate ce ne atrage spre el. Dacă mai eşti în viaţă, mai există speranţă. În harul Lui, Dumnezeu ne mai oferă o șansă.

Ce anume trebuie să schimbi înainte de a te întâlni cu moartea? Trebuie să reflectezi asupra următoarelor afirmații:
– nu eşti pregătit să trăieşti, dacă nu eşti pregătit să mori!
– nu eşti pregătit să mori, dacă nu eşti pregătit să-L întâlneşti pe Dumnezeu!
– nu eşti pregătit să-L întâlneşti pe Dumnezeu, dacă nu L-ai întâlnit pe Isus Cristos!

Azi mai ai încă șansa de a-ți schimba viaţa, ziua de mâine nu este în stăpânirea ta. O dată cu moartea numai ai nicio șansă!

(Mesaj expus de Onisim Mladin, pastor al Bisericii Baptiste „Dragostea” din Arad, duminică, 23 noiembrie 2014)

Pentru mesajul în format audio-mp3, vã invitãm sã accesaţi meniul RESURSE – PLAYER AUDIO sau
Ascultaţi mesajul aici

Postează un comentariu