..

Principii cu privire la voia lui Dumnezeu

voia domnuluiReferințe: Romani 8.12-17

Cum vorbeşte Dumnezeu? Cum Îşi descoperă voia Lui în lumea de azi? Care este modalitatea prin care putem înțelege ce dorește Dumnezeu de la noi? „Dacă vreunuia dintre voi îi lipseşte înţelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă şi fără mustrare şi ea îi va fi dată.” Iacov 1.5

Câteva convingeri ca și punct de plecare în demersul nostru:
– Dumnezeu dorește să ne vorbească. Oricui îşi dorește cu adevărat să cunoască voia cea sfântă, Dumnezeu Îşi descoperă planul. El nu dorește să se ascundă şi nici nu se joacă cu noi.
– Cunoaşterea voii lui Dumnezeu te conduce la cunoaşterea caracterului Său. Nu vorbim aici despre o loterie, despre un concurs de împrejurări. Pe măsură ce vei cunoaște tot mai mult voia Domnului, vei ajunge să-L cunoști tot mai mult pe El, vei ajunge să ştii tot mai mult ce-I place Lui.
– Ca să descoperi călăuzirea lui Dumnezeu trebuie să crezi că El este bun. Nu ne supunem voii Sale pentru că de multe ori noi credem că El este împotriva fericirii noastre. Înțelege însă că El îţi dorește binele şi numai binele!

Plecând de la aceste premise, să plecăm mai departe în descoperirea câtorva principii menite să ne ajute să găsim modalităţile potrivite pentru a-I face plăcere Creatorului nostru.

1. Voia lui Dumnezeu este centrată pe „a fi”, mai mult decât pe „a face” – 1 Tes. 4.3-6
„Cine eşti” se referă la interiorul fiinţei noastre. Pe Dumnezeu Îl interesează inima noastră, ceea ce nu se vede, nu ceea ce izbeşte ochii la exterior. Fii sincer şi transparent în ochii Celui ce vede totul, numai așa te poţi situa pe o cale bună.

2. Voia lui Dumnezeu nu garantează că nu vor mai fi probleme
Nu prin apariția sau lipsa problemelor poţi descoperi care este sau nu voia lui Dumnezeu. „Cum să fiu în voia lui Dumnezeu şi totuşi să am parte de atâtea probleme?” Voia lui Dumnezeu nu înseamnă că nu vei mai fi lovit de către viaţă, voia lui Dumnezeu va urmări însă slăvirea Numelui Său. În viaţa ucenicilor au existat furtuni, în viaţa Mariei, mama Domnului Isus, a existat suferinţă, iar exemplele Sfintei Scripturi pot continua. În mijlocul problemelor ai parte de asistența lui Dumnezeu, de ajutorului Duhului Sfânt ce te va călăuzi ca să poţi ieși biruitor din încercare.

3. Voia lui Dumnezeu depășește fericirea noastră personală
În Grădina Ghetsimani Îl vedem pe Domnul Isus jertfind propria fericire de dragul ascultării de Tatăl Ceresc, ducând la îndeplinire voia lui Dumnezeu în detrimentul fericirii Sale. Noi nu am fi astăzi mântuiţi dacă Domnul Cristos nu ar fi renunțat la fericirea Sa de dragul ascultării.

4. Voia lui Dumnezeu este comunicată în diferite moduri
– Este important ce relații de prietenie întreţii, ce relaţii ai cu alţi oameni. Dumnezeu te poate călăuzi şi prin sfaturile pe care alţi oameni ți le pot da.
– Scriptura este cea care de atâtea ori te va feri de decizii nepotrivite, prin cuvintele ei vei putea cunoaște voia Celui Suveran.
– Pacea lăuntrică este şi ea una dintre modalităţile prin care Dumnezeu îţi va confirma că te afli în voia Lui.
Deși acestea sunt doar câteva dintre modurile folosite de El, este de menționat faptul că nu-I poţi dicta tu lui Dumnezeu în ce fel să-ţi vorbească.

5. Voia lui Dumnezeu nu exclude îndoiala
De multe ori luăm decizii şi așteptăm apoi cu o oarecare strângere de inimă să vedem dacă am făcut ce era mai bine. Viaţa noastră reprezintă o creştere în bazarea pe Dumnezeu cu privire la luarea deciziilor. Ai nevoie de credinţă pentru ca încetul cu încetul îndoiala să dispară şi încrederea să-şi facă locul.

6. Voia lui Dumnezeu nu vine repede, ea vine de cele mai multe ori în așteptare
Nu aștepta pasiv să ți se descopere voia lui Dumnezeu. A aștepta călăuzirea lui Dumnezeu nu înseamnă a sta pasiv, ci a căuta descoperirea voii Sale. Nu înseamnă nici forţarea mâinii Lui, dar nici nu vine de la sine de multe ori. Vino în întâmpinarea descoperirii Sale.

7. Voia lui Dumnezeu poate transforma greşelile noastre în bine
Avem un Dumnezeu al răscumpărării, un Dumnezeu care caută cu tot dinadinsul să refacă tot ceea ce facem noi greşit. Facem multe greșeli, dar dacă în inima ta cauţi cu adevărat voia Lui, El va avea răbdare să transforme greșeala ta în lucru bun. Chiar şi păcatul din grădina Edenului a ajuns să fie transformat de Dumnezeu în bine prin jertfa Domnului Isus. Dumnezeu răscumpără răul prin bine, dar numai pentru slava Lui şi pentru binele nostru.

Caută voia Lui! Şi aceste cuvinte reprezintă tot dorința lui Dumnezeu de a răscumpăra greşelile tale. El se uită la inima ta, nu la ceea ce izbeşte privirea; El te caută şi vrea să-ţi răscumpere viaţa, pentru ca mai apoi să poţi afla în detaliu voia lui Dumnezeu pentru tine şi să o aplici în viaţă, PENTRU SLAVA LUI!

(Mesaj expus de Daniel Cioban, pastor al Bisericii Baptiste Betel din Mediaș, duminică, 23 august 2015)

Pentru mesajul în format audio-mp3, vã invitãm sã accesaţi meniul RESURSE – PLAYER AUDIO sau
Ascultaţi mesajul aici

Postează un comentariu