..

Principiile şi practica Cinei Domnului

Referinţe: 1 Corinteni 11.23-34

23  Căci am primit de la Domnul ce v-am învăţat; şi anume că, Domnul Isus, în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine.
24  Şi, după ce a mulţumit lui Dumnezeu, a frânt-o şi a zis: „Luaţi, mâncaţi; acesta este trupul Meu, care se frânge pentru voi; să faceţi lucrul acesta spre pomenirea Mea.”
25  Tot astfel, după cină, a luat paharul şi a zis: „Acest pahar este legământul cel nou în sângele Meu; să faceţi lucrul acesta spre pomenirea Mea, oridecâte ori veţi bea din el.”
26  Pentrucă, oridecâte ori mâncaţi din pâinea aceasta şi beţi din paharul acesta, vestiţi moartea Domnului, până va veni El.
27  De aceea, oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în chip nevrednic, va fi vinovat de trupul şi sângele Domnului.
28  Fiecare să se cerceteze, deci, pe sine însuşi, şi aşa să mănânce din pâinea aceasta şi să bea din paharul acesta.
29  Căci cine mănâncă şi bea, îşi mănâncă şi bea osânda lui însuşi, dacă nu deosebeşte trupul Domnului.
30  Din pricina aceasta sunt între voi mulţi neputincioşi şi bolnavi, şi nu puţini dorm.
31  Dacă ne-am judeca singuri, n-am fi judecaţi.
32  Dar când suntem judecaţi, suntem pedepsiţi de Domnul, ca să nu fim osândiţi odată cu lumea.
33  Astfel, fraţii mei, când vă adunaţi să mâncaţi, aşteptaţi-vă unii pe alţii.
34  Dacă-i este foame cuiva, să mănânce acasă, ca să nu vă adunaţi spre osândă. Celelate lucruri le voi rândui când voi veni.

   Pentru a practica cum se cuvine ceea ce este numită Cina Domnului este nevoie de clarificarea lucrurilor privitoare la aceasta.
1. Ce este Cina Domnului?
Cina Domnului este o poruncă a Domnului: „(…) să faceţi lucrul acesta spre pomenirea Mea (…)” vers. 25. Mesajul transmis de către apostolul Pavel este unul revelat de către Fiul lui Dumnezeu (Galateni 1.11-12).
Cina Domnului este un act de cult, nu este un ritual sec, lipsit de conţinut şi semnificaţii. Aceasta înseamnă, în limbajul Scripturii, ducerea la îndeplinire, punerea în aplicare a unei porunci.
De ce este un act de cult?
– actul trebuia instituit de către Domnul Isus
– actul trebuia practicat de apostoli, ca şi act de supunere
– trebuia explicat în epistolele apostolilor
Cina este o reprezentare fizică a Domnului Cristos. Pâinea şi vinul sunt elemente tangibile, ce ne aduc aminte de Cel ce a fost jertfă pentru păcatele oamenilor.
2. De ce trebuie practicată Cina Domnului?
– aşa cum s-a menţionat deja, pentru că este vorba despre o poruncă a lui Isus
– Domnul Cristos stabileşte prin ea o întâlnire a omului cu Dumnezeu. Este aşadar unul dintre locurile de întâlnire dintre creaţie şi Creator.
– prin seriozitatea cu care respectăm poruncile Sale, ne arătăm dragostea faţă de El. În agenda Domnului Isus este programată întâlnirea cu noi. Dragostea pentru El ne va ajuta să facem acest lucru.
3. Când trebuie practicată Cina Domnului?
În Sfânta Scriptură nu este precizată o anumită frecvenţă cu care trebuie practicată Cina Domnului.
Faptele Apostolilor 2.46: „Toţi împreună erau nelipsiţi de la Templu în fiecare zi, frângeau pâinea acasă şi luau hrana, cu bucurie şi curăţie de inimă.”
– Faptele Apostolilor 20.7: ” În ziua dintâi a săptămânii, eram adunaţi laolaltă ca să frângem pâinea.”
Frecvenţa întâlnirilor era diferită, esenţa era că ucenicii se întâlneau. Ei erau împreună, părtăşia lor fiind astfel necesară şi suficientă.
4. Cum trebuie practicată Cina Domnului?
– mai întâi este necesară întrebarea: ce sărbătorim noi? Cina Domnului, a Stăpânului nostru! Nu este a unui rob lipsit de putere şi batjocorit. Este Cina Regelui regilor, a Capului Bisericii, a Fiului lui Dumnezeu, a Mielului, a Celui ce este vrednic să primească cinstea, slava şi puterea, a Celui glorios. Cum să te apropii de un astfel de Dumnezeu? Cu conştienţa faptului că El este prezent.
– este necesară autocercetarea (vers. 28). Nu suntem chemaţi să judecăm pe alţii, ci să ne judecăm pe noi înşine, în vederea prezentării cu un cuget curat în faţa Celui Sfânt.
Chemarea lui Dumnezeu este ca să venim la întâlnirea cu El.

(Sintezã a mesajului expus de pastorul Gigi Dobrin, duminicã, 6 noiembrie 2011)

Pentru mesajul complet, în format audio-mp3, vã invitãm sã accesaţi meniul RESURSE – ASCULTÃ MESAJE sau

Ascultaţi mesajul aici

Postează un comentariu