..

Proclamarea Evangheliei lui Cristos – 26 februarie 2012

Mântuirea vine prin credință

Referinţe: Romani 3.21-30

21  Dar acum s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu, fără lege – despre ea mărturisesc Legea şi proorocii –
22  şi anume, neprihănirea dată de Dumnezeu, care vine prin credinţa în Isus Cristos, pentru toţi şi peste toţi cei ce cred în El. Nu este nici o deosebire.
23  Căci toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu.
24  Şi sunt socotiţi neprihăniţi, fără plată, prin harul Său, prin răscumpărarea, care este în Cristos Isus.
25  Pe El Dumnezeu L-a rânduit mai dinainte să fie, prin credinţa în sângele Lui, o jertfă de ispăşire, ca să-Şi arate neprihănirea Lui; căci trecuse cu vederea păcatele dinainte, în vremea îndelungii răbdări a lui Dumnezeu;
26  pentruca, în vremea de acum, să-Şi arate neprihănirea Lui în aşa fel încât, să fie neprihănit, şi totuşi să socotească neprihănit pe cel ce crede în Isus.
27  Unde este, deci, pricina de laudă? S-a dus. Prin ce fel de lege? A faptelor? Nu; ci prin legea credinţei.
28  Pentru că noi credem că omul este socotit neprihănit prin credinţă, fără faptele Legii.
29  Sau, poate, Dumnezeu este numai Dumnezeul Iudeilor? Nu este şi al Neamurilor? Da, este şi al Neamurilor;
30  deoarece Dumnezeu este unul singur şi El va socoti neprihăniţi, prin credinţă, pe cei tăiaţi împrejur şi tot prin credinţă şi pe cei netăiaţi împrejur.

   Omul poate căpăta neprihănirea numai prin intermediul credinței. Ce înseamnă însă, a crede? Oare majoritatea oamenilor nu spun și ei: eu cred? Dacă mântuirea vine prin intermediul credinței, înseamnă că acest aspect este unul important.
Credința înseamnă a-ți pune întreaga nădejde în lucrarea făcută de Domnul Isus Cristos la cruce.
Pentru a putea înțelege mai bine lucrurile privitoare la credință, trebuie să înțelegem două elemente fundamentale:
– trebuie să înțelegem de unde trebuie să ieșim și
– ce obținem din mâna lui Dumnezeu
1. Să înțelegi de unde trebuie să ieși
Capitolul 1 din Epistola către Romani prezintă necesitatea regenerării minții omenești, în contextul apropierii de Dumnezeu și dreptatea Sa. ”Fiindcă ce se poate cunoaşte despre Dumnezeu, le este descoperit în ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu. Într-adevăr, însuşirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veşnică şi dumnezeirea Lui, se văd lămurit, de la facerea lumii, când te uiţi cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de El. Aşa că nu se pot dezvinovăţi.” Romani 1.19-20. Dumnezeu se descoperă, El comunică date despre El și totuși, omul alege să-L ignore. În ciuda evidențelor existenței lui Dumnezeu, omenirea refuză acceptarea acestor evidențe.
Voința noastră, marcată de păcat, este cea care generează deciziile noastre. ”Iată, deci, ce vă spun şi mărturisesc eu în Domnul: să nu mai trăiţi cum trăiesc păgânii, în deşertăciunea gândurilor lor, având mintea întunecată, fiind străini de viaţa lui Dumnezeu, din pricina neştiinţei în care se află în urma împietririi inimii lor.” Efeseni 4.17-18. Mintea noastră este afectată de păcat, iar consecințele acestei afectări sunt pe măsură.
Omul fără Dumnezeu gândește greșit și are mintea întunecată. Regenerarea vieții omului se face prin credință. Pentru a intra în relație cu El, trebuie să se renunțe la păcat, iar schimbarea vieții se vede la nivelul minții, dar și al faptelor.
2. Prin credință obținem din mâna lui Dumnezeu neprihănirea
Este necesară o înțelegere structurală cu privire la realizarea acestui aspect:
– vers. 24: când omul ajunge să creadă este socotit neprihănit tocmai prin credința în jertfa lui Isus Cristos
– când Isus a murit pe cruce, a plătit prețul de răscumpărare înaintea lui Dumnezeu
– vers. 25: jertfa de ispășire este Isus Cristos. Avem aici imaginea mielului necesar jertfei de la altar, jertfă necesară pentru restaurarea omului
Credința în jertfa lui Isus Cristos este lucrul cel mai important pe care îl poate dobândi un om.

(Sintezã a mesajului expus de fr. Marius Sabou, pastor baptist în localitatea Cluj-Napoca, duminică, 26 februarie 2012)

Pentru mesajul complet, în format audio-mp3, vã invitãm sã accesaţi meniul RESURSE – ASCULTÃ MESAJE sau

Ascultaţi mesajul aici

Mântuirea prin credinţă – prima parte
httpv://youtu.be/pPXrHv-eRMM

Mântuirea prin credinţă – partea a II-a
httpv://youtu.be/nuWhZqF1vMo

Timpul este pe sfârşit
httpv://youtu.be/ZUl-8PCOmgo

Renunţând la gândurile mele
httpv://youtu.be/eQCXGww9_Bs

Cu Tine, Duh Sfânt
httpv://youtu.be/_bbQlzcud_M

Nu mai privesc-napoi
httpv://youtu.be/twhJnYxlDW4

La Calvar
httpv://youtu.be/5VTbOCNVAB0

De unde vii?
httpv://youtu.be/zAGtYVxgQSE

Postează un comentariu