..

Restaurarea omului din oglindă

oglindaReferințe: Romani 3.19-31

Într-o dată anterioară am privit la primele versete din capitolul 3 al Epistolei lui Pavel către Romani. Viziunea apostolului privitoare la om, de fapt viziunea lui Dumnezeu cu privire la om-creația sa, este una ce te face să te înfiori. Cum era omul, ce ni se înfățișa înaintea ochilor? Dacă doriți, continuăm să privim în oglindă (Cuvântul lui Dumnezeu) pentru a descoperi statutul real al omului.

I. A fost un om ruinat – vers. 19-10

1. El a fost creionat drept păcătos de către Lege – vers.19
Un curcubeu ce se arată după furtună, ne încântă cu frumuseţea culorilor sale. Restaurarea omului ruinat de păcat este cu atât mai frumoasă, cu cât valoarea omului, în ochii lui Dumnezeu, este net superioară oricărui element din natură. Prin natura sa, omul este păcătos şi condamnat înaintea lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu este însă cel care scoate în evidență cel mai bine acest lucru.

2. El a fost condamnat ca păcătos de către Lege – vers. 20
Legea este instrumentul lui Dumnezeu pentru a ne arăta starea noastră de păcătoşenie (Galateni 3.24). Ea nu ne poate scăpa de păcat, dar arată Cine ne poate scăpa de păcat.

II. Este un om răscumpărat – vers. 21-26

Cu versetul 21, ceva se schimbă. „Dar acum…” omul păcătos are deschisă Împărăţia lui Dumnezeu. Efeseni 2.4 prezintă o perspectivă asemănătoare: schimbarea destinului pentru om. Totuși, cum poate un om să fie salvat, după ce Legea lui Dumnezeu l-a condamnat?

1. El a experimentat credinţa – vers. 21-23
Credinţa este primul pas al schimbării! Marea problemă a omului este… păcatul. Apostolul Pavel s-a străduit din răsputeri până la acest punct să demonstreze că omul este cu totul copleşit de povara păcatului, lipsit de slava lui Dumnezeu. Însă de-acum exista un drum nou deschis prin Domnul Isus Cristos: El este singura cale! Dreptatea este darul lui Dumnezeu, aceasta însă este primită prin credinţă. Când Dumnezeu face oferta, El nu forţează pe nimeni.

2. El a experimentat libertatea – vers. 24
La vremea în care scria apostolul Pavel existau aproximativ 50 milioane de sclavi în Imperiul Roman. Cuvântul „răscumpărare” avea un sens deosebit pentru oricare dintre ei. Sclavi am fost şi noi, sclavi ai păcatului. Nu mai suntem robi, de-acum experimentăm libertatea de trăi pentru Dumnezeu, cunoaștem bucuria de a avea din nou părtăşia cu Creatorul nostru, părtășie care era pierdută. Atenție! Libertatea nu înseamnă a ne face de cap, ci a-L onora pe Dumnezeu cu viaţa noastră.

3. El a experimentat iertarea – vers. 25-26
Libertatea oferită de Dumnezeu are scopul de a-l onora pe El. Să nu facem din libertatea noastră un prilej de a rătăci din nou departe de faţa Sa. Domnul Isus S-a oferit pentru a lua o dată pentru totdeauna păcatul nostru din faţa lui Dumnezeu. Iertarea noastră se bazează exclusiv pe jertfa Fiului Creatorului.

III. Este un om restaurat – vers. 27-31

Omul ruinat descris de către apostolul Pavel a ajuns să fie readus la starea de conformitate cu standardele Domnului.

1. El are o nouă relație cu Legea – vers. 27-28
Omul ajunge să înțeleagă că mântuirea lui nu se bazează pe Lege, ci este doar meritul lui Dumnezeu. Nu propriile eforturi, nu strădania în a face fapte cât mai bune, ci Legea este acum înlocuită de legea credinţei în ceea ce a făcut Dumnezeu pentru noi. Lucrarea de mântuire a noastră este terminată, așa cum reiese din cuvintele Mântuitorului: „S-a isprăvit!” Dumnezeu Şi-a încheiat partea Sa, din partea noastră se așteaptă să ne punem încrederea în El, să credem în ceea ce a făcut pentru noi şi să trăim în conformitate cu această credinţă.

2. El are o nouă relație cu Domnul – vers. 29-30
Pe cine mântuieşte Dumnezeu? Are El favoriţi? Da! Favoriţi sunt toți acei ce aleg să creadă în El şi în lucrarea Lui pentru noi.

3. El are o nouă relație cu viaţa – vers. 31
S-a produs o schimbare. Sensul vieții omului s-a schimbat, omul are o nouă relaţionare cu viaţa. Însăși viaţa omului este de-acum una nouă.

Am privit în Scriptură, în oglinda care ne arată cum suntem în realitate. După ce ne-am văzut atât de păcătoşi încât nu exista niciun efort uman suficient de eficient în a ne oferi restaurarea, Cuvântul lui Dumnezeu ne-a arătat singura cale de restaurare: jertfa Fiului lui Dumnezeu. Glorie Lui!

(Mesaj expus de pastorul Gigi Dobrin, duminică, 11 mai 2014)

Pentru mesajul în format audio-mp3, vã invitãm sã accesaţi meniul RESURSE – PLAYER AUDIO sau
Ascultaţi mesajul aici

Postează un comentariu