..

Resursele lui Dumnezeu în momentele noastre de criză majoră

Referinţe: Faptele Apostolilor 12.1-17

1  Cam pe aceeaşi vreme, împăratul Irod a pus mâinile pe unii din Biserică, ca să-i chinuiască;
2  şi a ucis cu sabia pe Iacov, fratele lui Ioan.
3  Când a văzut că lucrul acesta place Iudeilor, a mai pus mâna şi pe Petru. Erau zilele praznicului Azimilor.
4  După ce l-a prins şi l-a băgat în temniţă, l-a pus sub paza a patru cete de câte patru ostaşi, cu gând ca după Paşte să-l scoată înaintea norodului.
5  Deci Petru era păzit în temniţă şi Biserica nu înceta să înalţe rugăciuni către Dumnezeu pentru el.
6  În noaptea zilei când avea de gând Irod să-l înfăţişeze la judecată, Petru dormea între doi ostaşi, legat de mâini cu două lanţuri; şi nişte păzitori păzeau temniţa la uşă.
7  Şi iată, un înger al Domnului a stat lângă el pe neaşteptate şi o lumină a strălucit în temniţă. Îngerul a deşteptat pe Petru, lovindu-l în coastă şi i-a zis: „Scoală-te, iute!” Lanţurile i-au căzut jos de pe mâini.
8  Apoi îngerul i-a zis: „Încinge-te şi leagă-ţi încălţămintele.” Şi el a făcut aşa. Îngerul i-a mai zis: „Îmbracă-te în haină şi vino după mine.”
9  Petru a ieşit afară şi a mers după el, fără să ştie dacă ce făcea îngerul este adevărat. I se părea că are o vedenie.
10 După ce au trecut de straja întâia şi a doua, au ajuns la poarta din fier, care dă în cetate şi ea li s-a deschis singură; au ieşit şi au trecut într-o uliţă. Îndată, îngerul a plecat de lângă el.
11 Când şi-a venit Petru în fire, a zis: „Acum văd cu adevărat că Domnul a trimis pe îngerul Său şi m-a scăpat din mâna lui Irod şi de la tot ce aştepta poporul Iudeu.”
12 După ce şi-a dat bine seama de cele întâmplate, s-a îndreptat spre casa Mariei, mama lui Ioan, zis şi Marcu, unde erau adunaţi mulţi laolaltă şi se rugau.
13 A bătut la uşa care dădea în pridvor; şi o slujnică, numită Roda, a venit să vadă cine e.
14 A cunoscut glasul lui Petru: şi de bucurie, în loc să deschidă, a alergat înăuntru să dea de veste că Petru stă înaintea porţii.
15 „Eşti nebună!” i-au zis ei. Dar ea stăruia şi spunea că el este. Ei, dimpotrivă, ziceau: „Este îngerul lui.”
16 Petru însă bătea mereu. Au deschis şi au rămas încremeniţi când l-au văzut.
17 Petru le-a făcut semn cu mâna să tacă, le-a istorisit cum îl scosese Domnul din temniţă şi a zis: „Spuneţi lucrul acesta lui Iacov şi fraţilor.” Apoi a ieşit şi s-a dus într-alt loc.

   Prigonirea credincioşilor era în plină defăşurare. Apăruse deja primul martir. Lucrarea lui Dumnezeu începea să se extindă şi în alte regiuni, nu doar în Iudeea.
   Împăratul Irod prinsese pe apostolul Petru şi-l aruncase în temniţă. Petru era foarte bine păzit în închisoare, dar Biserica nu înceta să se roage pentru el înaintea lui Dumnezeu.
   Rugăciunea este puterea ce dezleagă puterea lui Dumnezeu.
   Ce resurse pune la dispoziţia credincioşilor Dumnezeu?
1. Pacea lui Dumnezeu – vers. 6
   În ciuda faptului că a doua zi urma judecarea şi condamnarea lui Petru, a faptului că apostolul era legat cu lanţuri şi păzit straşnic de ostaşi în interiorul şi exteriorul celulei de detenţie, Petru dormea liniştit. Ca să-l trezească, îngerul a trebuit să-l lovească în coastă, nu a fost îndeajuns un cuvânt şoptit.
2. Prezenţa lui Dumnezeu – vers. 7a
   Petru doarme liniştit, iar îngerul vine în temniţă. La apariţia acestuia întunericul inchisorii se transformă în lumină.
   Petru se află în mijlocul încercării, dar Dumnezeu nu-l părăseşte: Dumnezeu este acolo, Dumnezeu este prezent.
3. Providenţa lui Dumnezeu – vers. 7-11
   Petru este eliberat din închisoare în mod supranatural:
– îngerul îl trezeşte
– îl îndeamnă să se scoale
– îngerul îi spune să se încingă cu cureaua, să-şi pună încălţămintea în picioare şi să-şi ia haina
– îngerul îl îndeamnă să-l urmeze
– îngerul îl scoate din închisoare
   Toate acestea deşi Petru era legat cu lanţuri într-o celulă păzită de optsprezece oameni.
4. Planul lui Dumnezeu – vers. 7-11
   De ce a dorit Dumnezeu ca Petru să fie încarcerat, pentru ca mai apoi să fie eliberat în mod miraculos?
   Încrederea lui Petru avea să fie astfel întărită, iar Biserica lui Dumnezeu avea, încă o dată, mărturia puterii absolute a Capului său.
   Dumnezeu are un plan desăvârşit, căruia nu i se pot opune nici oamenii, nici lanţurile, nici împrejurările.  

(Sintezã a mesajului expus de pastorul Gigi Dobrin, duminicã, 20 iunie 2010)

Pentru mesajul complet, în format audio-mp3, vã invitãm sã accesaţi meniul RESURSE – ASCULTÃ MESAJE sau

Ascultaţi mesajul aici

Postează un comentariu