..

Roade vrednice

Referinţe: Luca 3.3-18

3  Şi Ioan a venit prin tot ţinutul din împrejurimile Iordanului şi propovăduia botezul pocăinţei, pentru iertarea păcatelor,
4  după cum este scris în cartea cuvintelor proorocului Isaia: „Iată glasul celui ce strigă în pustie: „Pregătiţi calea Domnului, neteziţi-I cărările.
5  Orice vale va fi astupată, orice munte şi orice deal va fi prefăcut în loc neted; căile strâmbe vor fi îndreptate şi drumurile zgronţuroase vor fi netezite.
6  Şi orice făptură va vedea mântuirea lui Dumnezeu.”
7  Ioan zicea, deci, noroadelor, care veneau să fie botezate de el: „Pui de năpârci, cine v-a învăţat să fugiţi de mânia viitoare?
8  Faceţi, deci, roade vrednice de pocăinţa voastră şi nu vă apucaţi să ziceţi în voi înşivă: „Avem pe Avraam ca tată!” Căci vă spun că Dumnezeu din pietrele acestea poate să ridice fii lui Avraam.
9  Securea a şi fost înfiptă la rădăcina pomilor: deci, orice pom care nu face roadă bună, este tăiat şi aruncat în foc.”
10  Noroadele îl întrebau şi ziceau: „Atunci ce trebuie să facem?”
11  Drept răspuns, el le zicea: „Cine are două haine, să împartă cu cine n-are nici una; şi cine are de mâncare, să facă la fel.”
12  Au venit şi nişte vameşi să fie botezaţi, şi i-au zis: „Învăţătorului, noi ce trebuie să facem?”
13  El le-a răspuns: „Să nu cereţi nimic mai mult peste ce v-a fost poruncit să luaţi.”
14  Nişte oştaşi îl întrebau şi ei, şi ziceau: „Dar noi ce trebuie să facem?” El le-a răspuns: „Să nu stoarceţi nimic de la nimeni prin ameninţări, nici să nu învinuiţi pe nimeni pe nedrept, ci să vă mulţumiţi cu lefurile voastre.”
15  Fiindcă norodul era în aşteptare şi toţi se gândeau în inimile lor cu privire la Ioan, dacă nu cumva este el Cristosul,
16  Ioan, drept răspuns, a zis tuturor: „Cît despre mine, eu vă botez cu apă; dar vine Acela care este mai puternic decât mine şi căruia eu nu sunt vrednic să-I dezleg cureaua încălţămintelor. El vă va boteza cu Duhul Sfânt şi cu foc.
17  Acela are lopata în mână; Îşi va curăţi aria cu desăvârşire şi Îşi va strânge grâul în grânar, iar pleava o va arde într-un foc care nu se stinge.”
18  Astfel propovăduia Ioan norodului Evanghelia şi-i dădea încă multe alte îndemnuri.

1. Apropierea de Dumnezeu doar prin pocăință (vers.3)
2. Arătarea pocăinței (vers.4-6)
– orice vale să fie astupată
– orice munte și orice deal să fie prefăcut în loc neted
– căile strâmbe să fie îndreptate
– drumurile zdronțuroase să fie netezite
3. Abandonarea pocăinței de către om (vers.7)
– se supuneau unui ritual fără pocăință
– ocoleau calea lui Dumnezeu (Ex. Frunze de smochin!)
4. Adeverirea pocăinței (vers.10-16)
– în domeniul social: altruism, compasiune, milă, bunăvoință
– în domeniul etic: cinste, onestitate, dreptate
– în domeniul responsabilităților:
a. să nu asuprești, să nu ameninți (mânie, răutate…)
b. vorbirea: să nu învinuiești pe nedrept
c. să fiți mulțumitori
– în domeniul spiritual
– să fii condus de Duhul Sfânt
– să fii conștient de judecata lui Dumnezeu
5. Astfel propovăduia Ioan norodului Evanghelia!

(Sintezã a mesajului expus de pastorul Gigi Dobrin, duminicã, 16 octombrie 2011)

Pentru mesajul complet, în format audio-mp3, vã invitãm sã accesaţi meniul RESURSE – ASCULTÃ MESAJE sau

Ascultaţi mesajul aici

Postează un comentariu