..

Roadele neprihănirii

flower

Referințe: Romani 5.1-2

Care sunt roadele îndreptăţirii căpătate prin credinţă? Care sunt aceste binecuvântări, care sunt beneficiile neprihănirii omului ce se întoarce la Dumnezeu?

1. Avem pace cu Dumnezeu – vers. 1

Prima binecuvântare este restabilirea relației omului cu Dumnezeu. Pacea cu Dumnezeu nu este oferită oricum: Domnul Isus este calea prin care această pace este dată omului. Fără El pacea nu poate fi primită! Isaia menţionează în cartea sa: ” (…) Îl vor numi: (…) Domn al păcii.” Isaia 9.6. Numai prin Cel care Şi-a întins de bunăvoie braţele pe cruce ca oamenii să poată fi mântuiţi, numai prin El avem pace cu Dumnezeu: Domnul Isus Cristos!

2. Suntem în harul lui Dumnezeu – vers. 2a

Harul este bunăvoinţa nemeritată pe care Dumnezeu a arătat-o omului. El nu era obligat să ne-o ofere, ci a făcut-o de bunăvoie. Harul nemeritat ne vorbeşte mai întâi despre intrarea în această stare deosebită, iar mai apoi ne spune despre rămânerea în această stare de har.
A. Intrarea în har. Efeseni 2.18: ” Căci, prin El, şi unii şi alţii avem intrare la Tatăl, într-un Duh.”
B. Perseverarea în har. După ce am avut privilegiul deosebit de a intra în prezenţa lui Dumnezeu, avem acum șansa deosebită de a rămâne în prezenţa Lui. Cum rămânem în această stare de har? Lăudându-L, onorându-L prin trăirea noastră. O închinare continuă, dedicarea permanentă sunt elemente ale rămânerii în această stare de har. „Cine ne va despărţi pe noi de dragostea lui Cristos? (…) Nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu care este în Isus Cristos, Domnul nostru.” Romani 8.35-39

3. Ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu – vers. 2b

Obiectul nădejdii creştine este slava lui Dumnezeu. În Domnul Isus Cristos este întipărit în mod desăvârşit Chipul Dumnezeului Cel Viu. Într-o zi vom vedea în mod deplin slava Celui Veşnic, vom sta înaintea Lui, în faţa prezenţei Sale. Într-o zi slava Lui ne va învălui într-un mod pe care nici măcar nu ni-l putem imagina.

În ziua de azi creaţia suspină, păcatul a corupt omenirea într-un mod inimaginabil. Totul din jurul nostru este atât de pervertit încât nu mai există nimic pur. Restaurarea este așteptată de către fiii Creatorului. Creştinul este născut pentru glorie, nu pentru chin şi pedeapsă. Copilul lui Dumnezeu are o nădejde ce nu piere nici în momentele cele mai dificile din viaţă, pentru că Cerul este destinația noastră finală. Gloria lui Dumnezeu este elementul vital pe care creştinul îl are în vedere de-a lungul vieții sale. „Pentru ca încercarea credinţei voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere şi care totuşi este încercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava şi cinstea, la arătarea lui Isus Cristos.” 1 Petru 1.7

Cele două versete vorbesc despre trecutul nostru – starea de păcat, prezentul nostru – vremea de har, viitorul nostru – arătarea slavei, a gloriei lui Dumnezeu. Ai intrat în această stare de har?

(Mesaj expus de pastorul Gigi Dobrin, duminică, 1 iunie 2014)

Pentru mesajul în format audio-mp3, vã invitãm sã accesaţi meniul RESURSE – PLAYER AUDIO sau
Ascultaţi mesajul aici

Postează un comentariu