..

Săptămâna de rugăciune – Duminică, 4 ianuarie 2015

rugaciune„Tatăl nostru care ești în ceruri” – Paternitatea lui Dumnezeu

Dumnezeu este Tată doar pentru cei care intră în familia Sa, prin nașterea din nou, prin lucrarea lui Isus Cristos. Doar celor care-L primesc pe Isus, Fiul Lui, Tatăl le dă dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu (Ioan 1:12). Toți cei născuți din nou, au primit Duhul Sfânt, care ne face să-I spunem lui Dumnezeu „Tată” (Galateni 4:7).

Faptul că Dumnezeu este Tatăl nostru înseamnă că:
A. Nu ne mai este teamă de moartea veșnică și de alte nenorociri. Acum știm că avem un Tată ceresc care este suveran și controlează viața noastră
B. Nu ne mai este teamă de singurătate – chiar dacă suntem respinși de oameni, știm că Tatăl nostru ceresc nu ne va părăsi niciodată, ci ne va iubi permanent (Ioan 14:21)
C. Nu ne mai este teamă că nu avem putere – toate resursele cerului ne sunt la dispoziție când ne încredem în El (Efeseni 1:3)

I. Ne închinăm și mulțumim pentru că:
1. Avem un Tată milos, iertător și iubitor (Luca 15:20)
2. Ne-a dat dreptul să fim copii ai Lui (Ioan 1:12)

II. Mărturisim și ne pocăim pentru că:
1. Nu I-am dat cinstea cuvenită (Maleahi 1:6)
2. Cu toate că I-am spus „Tată,” nu ne-am purtat după voia Lui

III. Cerem și ne rugăm pentru:
1. Oamenii care iau în deșert Numele Domnului (Efeseni 3:14)
2. Ca Tatăl să ne dea un duh de înțelepciune (Efeseni 1:17-18)
3. Creșterea și maturizarea noastră (Efeseni 3:16-19)
4. Toți creștinii vârstnici din Bisericile Domnului:
– unii sunt singuri fiindcă nu mai au pe nimeni
– alții sunt abandonați de copiii lor.

Postează un comentariu