..

Săptămâna de rugăciune – Joi, 8 ianuarie 2015

rugaciune

„Pâinea noastră cea de toate zilele” – Grija lui Dumnezeu

Este minunat să putem înțelege că Dumnezeul universului, Cel care este sfânt și atotputernic, se îngrijește de toate nevoile noastre. Dumnezeu se obligă să se îngrijească de nevoile noastre. Pâinea nu reprezintă doar mâncare, ci ea este simbolul nevoilor fizice necesare existenței noastre pe pământ. În Psalmul 37:25, Dumnezeu promite ajutor pentru cei ce se încred în El. Domnul Isus ne-a învățat să nu ne îngrijorăm de aceste lucruri (Matei 6:25-33), ci să căutăm Împărăția Lui.

Uneori, Dumnezeu a dat cele necesare copiilor Săi prin mijloace miraculoase (Israel în pustie, Ilie Tișbitul, înmulțirea pâinilor), însă modalitatea principală prin care se îngrijește de noi este munca, pentru care ne-a dat viață, putere, resurse și oportunități. A accepta providența lui Dumnezeu pentru ziua prezentă, fără a ne îngrijora de nevoile noastre pentru viitor, este o mărturie a mulțumirii și încrederii.

I. Ne închinăm și mulțumim pentru:
1. Promisiunea că Se îngrijește de noi (Evrei 13:5)
2. Darul de a lucra cu mâinile noastre și pentru capacitatea fizică și intelectuală

II. Mărturisim și ne pocăim pentru:
1. Povara pe care o purtăm adesea în noi, adică îngrijorările
2. Păcatele națiunii noastre: corupția, lăcomia, nedreptatea, indiferența față de Dumnezeu

III. Cerem și ne rugăm pentru:
1. A avea o stare de mulțumire (Evrei 13:5). Mulțumiți-vă cu ce aveți!
2. Creștinii șomeri
3. Studenții creștini
4. Creștinii plecați la lucru în alte țări

Postează un comentariu