..

Săptămâna de rugăciune – Luni, 5 ianuarie 2015

rugaciune„Sfințească-se Numele Tău” – Prioritatea lui Dumnezeu

Dumnezeu trebuie să aibă prioritatea în fiecare aspect al vieții noastre. Rugăciunea nu trebuie să fie un obicei ocazional, care îi dă lui Dumnezeu un omagiu trecător, ci ar trebui să deschidă, pentru noi, mari dimensiuni ale reverenței, cinstei și adorării. Numele lui Dumnezeu reprezintă tot ce este El: caracterul, planul, voia Lui. Este expresia esenței și ființei Sale.

Prin Domnul Isus, Dumnezeu s-a făcut cunoscut oamenilor în mod personal. A sfinți Numele lui Dumnezeu înseamnă a-L glorifica și a-L asculta pe El ca fiind singurul Dumnezeu. A sfinți Numele lui Dumnezeu cu adevărat înseamnă a-L include în mod conștient în gândurile și vocabularul nostru, precum și în fiecare acțiune zilnică (1 Petru 3:15). Numele Tatălui este sfințit cel mai mult atunci când ne comportăm în conformitate cu voia Lui.

I. Ne închinăm și mulțumim pentru că:
1. Ni s-a descoperit și nouă prin Fiul Său (Ioan 14:9)
2. Domnul Isus ne-a făcut cunoscut acest Nume (Evrei 2:12; Ioan 17:6)
3. Tatăl Și-a înălțat Fiul și I-a dat Numele cel mai minunat (Fil. 2:9-11; Evrei 1:1-4)

II. Mărturisim și ne pocăim pentru că:
1. Am căutat slava oamenilor (Ioan 5:44; Ioan 12:43)
2. Din pricina neascultării noastre, Numele Domnului a fost vorbit de rău (Rom. 2:23,24)

III. Cerem și ne rugăm pentru:
1. Să nu ne rușinăm de Numele Domnului (Luca 9:26)
2. Ca toți membrii familiilor creștine să-L cunoască pe Domnul
3. Mântuirea poporului Israel, care s-a lepădat de Domnul Isus și de Numele Lui (Rom.10:12; 10:1)

Postează un comentariu