..

Săptămâna de rugăciune – Marți, 6 ianuarie 2015

rugaciune

„Vină Împărăția Ta” – Domnia lui Dumnezeu

Un împărat nu poate fi separat de împărăția lui. Când spui „Vină Împărăția Ta,” înseamnă să te rogi pentru ca planul lui Dumnezeu să se împlinească, iar Cristos să vină și să domnească ca Rege al regilor și Domn al domnilor. Programul și planul Lui trebuie să fie preocuparea vieților și rugăciunilor noastre. Scopul sfânt al Tatălui ceresc este să-L înalțe pe Cristos la sfârșitul istoriei, când Fiul va domni în Împărăția Lui. Când ne rugăm să vină Împărăția Lui, ne rugăm să vină stăpânirea lui Dumnezeu prin întronarea lui Cristos în inimile oamenilor și apoi peste pământ.

Domnul Isus a declarat că împărăția Lui nu este din această lume; ea este spirituală și lăuntrică, și este prezentă acum în multe inimi. În această împărăție se intră prin pocăință, credință și naștere din nou (Marcu 1:14,15; Ioan 3:1-7). În acest sens, rugându-ne să vină Împărăția Lui, ne rugăm pentru mântuirea oamenilor. Apoi, în alt sens mai deplin și final, va fi când toți copiii Domnului vor fi strămutați în veșnica împărăție unde domnește Cristos.

I. Ne închinăm și mulțumim pentru:
1. Că Tatăl ceresc ne-a trimis un Mântuitor care merită cu adevărat să fie Rege pentru totdeauna (Apocalipsa 19:11, 16)
2. Că Împărăția Lui nu se clatină (Evrei 12:28)
3. Toți creștinii care lucrează pentru Împărăția Lui (Coloseni 4:11)

II. Mărturisim și ne pocăim pentru:
1. Așteptarea noastră pasivă (Matei 22:10). Nu ne ducem la oameni să-i întâlnim acolo unde sunt ei
2. Interesul scăzut pe care îl avem față de mântuirea oamenilor (2 Petru 3:9). Dumnezeu are răbdare și este preocupat de ei

III. Cerem și ne rugăm pentru:
1. Ca să vină cu adevărat Împărăția Lui
2. Lucrarea misionară
3. Noi lucrători (Matei 9:37, 38)
4. Toți lucrătorii din Bisericile Domnului

Postează un comentariu