..

Săptămâna de rugăciune – Sâmbătă, 10 ianuarie 2015

rugaciune

„Nu ne duce în ispită, ci izbăvește-ne de cel rău” – Protecția lui Dumnezeu

Sfințenia și bunătatea lui Dumnezeu nu vor permite ca El să ducă pe cineva, cu atât mai puțin pe unul dintre copiii Lui, într-un loc sau într-o situație în care ei să fie ademeniți în mod intenționat să păcătuiască. Nimeni, când este ispitit, să nu zică: „sunt ispitit de Dumnezeu.” El nu ispitește pe nimeni (Iacov 1:13). Când privim cu sinceritate la puterea păcatului, la slăbiciunea și la tendințele noastre păcătoase, tremurăm în fața pericolului, sau a încercării. Această cerere este un apel către Dumnezeu, ca El să vegheze peste ochii, urechile, gura, mâinile și picioarele noastre, pentru ca, indiferent unde mergem, sau ce facem, El să ne păzească de păcat. Domnul Isus s-a rugat să fim păziți de cel rău (Ioan 17:15).

Duhul Sfânt ne spune că Dumnezeu nu va îngădui să fim ispitiți peste puterile noastre (1 Corinteni 10:13). Prin această cerere – „nu ne duce pe noi în ispită, ci izbăvește-ne de cel rău” – mărturisim nevoia noastră de a primi protecție și ocrotire de la Dumnezeu.

I. Ne închinăm și mulțumim pentru:
1. Ocrotirea asigurată (1 Petru 1:5)
2. Că El este în control (1 Corinteni 10:13)

II. Mărturisim și ne pocăim pentru:
1. Că atunci când ascultăm de firea noastră, ne îndreptăm spre ispite și ieșim din sfera ascultării de Domnul
2. Slăbiciunea noastră pentru anumite păcate
3. Că ne-am lăsat duși în ispite de anumiți oameni

III. Cerem și ne rugăm pentru:
1. Copiii, elevii, studenții și tinerii creștini care sunt supuși ispitelor
2. Ca Biserica să fie păzită de cel rău, de învățători falși și de lupi răpitori
3. Bolnavi

Postează un comentariu