..

Săptămâna de rugăciune – Vineri, 9 ianuarie 2015

rugaciune

„Ne iartă nouă greșelile noastre” – Iertarea lui Dumnezeu

Cei ce se încred în Domnul Isus au primit iertarea lui Dumnezeu. Această rugăciune este adresată credincioșilor. „Greșelile” la care referă aici sunt cele pe care le fac creștinii atunci când păcătuiesc. Cu mult mai importantă decât nevoia de pâine zilnică este nevoia de iertare. Domnul Isus pune o condiție pentru iertarea păcatelor: „precum iertăm și noi greșiților noștri.” Principiul este simplu, dar serios – dacă vom ierta, vom fi iertați. Iertarea este semnul unei inimi cu adevărat reînnoite. Trebuie să fim motivați să iertăm din pricina exemplului lui Cristos – „Fiți buni unii cu alții, miloși, și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Cristos” (Efeseni 4:32).

Iertarea pe care o acordăm altora ne eliberează conștiința de vinovăție. Neiertarea este o barieră în fața iertării lui Dumnezeu. Iertarea păcatului altei persoane reprezintă cea mai înaltă virtute a omului (Prov. 19:11).

I. Ne închinăm și mulțumim pentru:
1. Iertarea primită în dar prin Cristos (Coloseni 1:14)
2. Credincioșia și dreptatea lui Dumnezeu în acordarea iertării (1 Ioan 1:9)

II. Mărturisim și ne pocăim pentru că:
1. Uneori suntem stăpâniți de un duh de neiertare (Matei 18)
2. Greșelile noastre au produs durere multor creștini sau celor din familie

III. Cerem și ne rugăm pentru:
1. Ca duhul de iertare să cârmuiască relațiile dintre copiii lui Dumnezeu
2. Familiile creștine dezbinate, sau în prag de divorț
3. Bisericile fără lucrători

Postează un comentariu