..

Șapte minuni

bibliaReferințe: Tit 2.11-14

În zilele noastre vânătorii de ştiri sunt numeroşi, aşa cum odată erau şi cei din Atena, preocupaţi să audă mereu ceva nou. Dar cea mai mare minune din lume este Biblia. Originea ei, învăţătura şi puterea ei sunt supraomeneşti. Să vedem acum în ce mod textul de referinţă din această zi confirmă toate aceste lucruri.

1. Un cadru minunat – vers. 11

Aceasta înseamnă că toate atributele lui Dumnezeu s-au arătat în vederea mântuirii omului, o expoziţie a bunătăţii lui Dumnezeu. Acest fapt este observabil la Crucea de la Calvar, în dragostea Fiului lui Dumnezeu care sângera şi murea pentru vinovăţia omului. Cea mai mare „dreptate umană” era ca un morman de gunoi în comparaţie cu dragostea lui Dumnezeu.

2. Un caracter minunat – vers. 13

Isus este numit „Marele nostru Dumnezeu şi Mântuitor”. Poate vom spune: Isus a fost doar un om! Pavel însă afirmă că El este Marele Dumnezeu. În capitolul 9 din cartea Isaia este scris că „El va fi numit Minunat – Dumnezeu tare”. Aşadar, ce încurajare deosebită pentru momentele de nelinişte şi tulburare: Marele Dumnezeu este Mântuitorul şi nu trebuie să ne temem în a ne încrede în El! Ce consternare însă pentru cei ce încearcă să-şi construiască o neprihănire proprie, care doresc să se mântuiască prin eforturile lor. Ca să fi mântuit trebuie să te încrezi în Marele Dumnezeu.

3. Un cadou minunat – vers. 14a

Dacă cineva îşi dă viaţa pentru prietenul său, acest lucru este extraordinar. Dar, Cristos Şi-a dat viaţa pentru noi pe când eram vrăjmaşii Lui, pe când eram păcătoşi. Lucrul acesta este divin. Acesta este singurul exemplu din istoria omenirii când cineva se oferă pentru ucigaşii lui. El S-a dat pe Sine pentru tine! Tu ce I-ai dat Lui?

4. O capodoperă minunată – vers. 14b

Lucrarea lui Cristos, aşa cum este prezentată aici a fost aceea de a ne răscumpăra şi de a ne curăţi, într-un cuvânt, de a ne purifica. Domnul ne foloseşte în lucrarea Lui nu pentru că noi suntem extraordinari sau superinteligenți, ci pentru că acum suntem curaţi. Nu este suficient să fim răscumpăraţi. Dacă vrem ca Dumnezeu să fie glorificat prin viaţa noastră, atunci trebuie să fim curaţi.

5. O comunitate minunată -vers. 14c

Am fost răscumpăraţi şi curăţiţi ca să fim un norod distinct. Unii creştini se tem să fie deosebiţi. Dacă stă în puterea lor, vor distruge lucrările prin care ei ar putea fi cunoscuţi. Dar Sfânta Scriptură ne vorbeşte aici despre credincioşi ca fiind un popor distinct, vorbeşte despre cetăţenii Cerului, despre cei născuţi din nou. Despre aşa ceva nu trebuie să ne ruşinăm!

6. Un cadru minunat

Viaţa unui om răscumpărat trebuie să fie o viaţă rezistentă: trebuie să o rupem cu păgânătatea. Aceasta înseamnă că trebuie să avem o viaţă cumpătată, nu doar una de abstinență. Să fi cumpătat cu privire la ce mănânci, cu ce te îmbraci, cum vorbeşti. Cadrul sau modul de viaţă trebuie să fie unul de dreptate. Creştinul trebuie să fie cel mai punctual student, funcţionar sau om de afaceri. Trebuie să aibă o viaţă care radiază de bunătatea şi credincioşia lui Isus, reflectând în întunericul lumii imaginea invizibilului Dumnezeu, trebuie să fie plin de râvnă pentru fapte bune.

7. O chezăşie minunată – vers. 13

Faptul că soarele va răsări mâine nu este aşa de sigur ca şi faptul că Isus Cristos va reveni. El a afirmat în urmă cu 2000 de ani că va reveni curând. Poate sună ciudat dar, pentru cei ce nu înţeleg limbajul biblic, trebuie să subliniem că pentru Dumnezeu o zi este ca 1000 de ani şi 1000 de ani sunt ca o zi. În baza acestui raţionament putem spune că au trecut doar două zile de la afirmaţia Domnului.
Eşti gata pentru revenirea Lui? Asigură-te că eşti pregătit pentru acea zi măreaţă!

(Mesaj expus de pastorul Gigi Dobrin, duminică, 14 decembrie 2014)

Pentru mesajul în format audio-mp3, vã invitãm sã accesaţi meniul RESURSE – PLAYER AUDIO sau
Ascultaţi mesajul aici

Postează un comentariu