..

Școala suferinței

suferinta

Referințe: Romani 5.3-8

I. Ce atitudine ar trebui să aibă un creştin în faţa necazurilor întâlnite?

Lumea exercită o presiune deosebită asupra creştinului care dorește să trăiască respectându-L pe Dumnezeu.
– Ioan 16.33: „În lume veţi avea necazuri; dar îndrăzniţi, Eu am biruit lumea.”
– Faptele Apostolilor 14.22: „În Împărăţia lui Dumnezeu trebuie să intrăm prin multe necazuri.”
1. Suferinţa este singurul drum spre slavă. Însuși Domnul Isus a avut parte de şcoala suferinţei în vederea ascultării (Evrei 5.8).
2. Suferinţa ne conduce la maturitate. Iov a pus întrebări către Cel care deține controlul tuturor lucrurilor şi, în cele din urmă, a trebuit să se smerească şi să-I recunoască supremaţia. Îi cerem lui Dumnezeu maturitate spirituală, dar nu înțelegem lecţiile pe care El ni le aduce în viaţă.
3. Suferinţa este cel mai bun context în care putem să avem certitudinea dragostei lui Dumnezeu. Cum? Când ești doborât de atâta suferinţă şi durere să crezi în dragostea Lui? Nădejdea în El nu înşeală! Dragostea lui Dumnezeu nu este o iluzie, El nu minte, ci oferă sprijinul Său, întrucât El este statornic şi nu dezamăgește. El nu abandonează niciodată! Când ai garanţia dragostei Lui, poți fi liniștit în orice împrejurare a vieții.

II. Cum putem fi siguri de dragostea lui Dumnezeu?

1. Duhul Sfânt este darul lui Dumnezeu pentru toți credincioşii (vers.5).
2. Duhul Sfânt ne-a fost dat într-un anumit moment. Acesta este momentul întoarcerii noastre la Dumnezeu. Una dintre lucrările importante ale Duhului este să toarne dragostea Tatălui în inimile copiilor Lui.
Care sunt modalităţile de manifestare ale dragostei lui Dumnezeu?
– prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat
– dragostea Lui este dovedită prin faptul că Domnul Isus a murit pentru oameni
Lucrul cel mai minunat este faptul că Dumnezeu, deși este sfânt şi perfect, totuși se apropie de omul păcătos, pentru a-I oferi dragostea Sa. Esenţa dragostei este dată de dărnicie: „Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.” (Ioan 3.16) În plus, măsura dărniciei este un alt reper în a recunoaște dragostea Domnului: a dat tocmai pe Fiul Său!

III. Cine sunt cei ce au primit daruri din partea lui Dumnezeu?

Deși eram păcătoşi, Cristos a murit pentru noi, păcătoşii! De ce? Pentru ca orizontul slavei Sale să se deschidă peste noi! Ar trebui să conştientizăm acest lucru şi să fim mişcaţi de acest adevăr. Într-o lume plină de necazuri, suntem chemați să fim biruitori. Dumnezeu lucrează în vieţile noastre caractere demne de statutul de fii ai Celui Preaînalt. Da, chiar şi necazurile sunt folosite în această şcoală a înţelepciunii.

(Mesaj expus de pastorul Gigi Dobrin, duminică, 15 iunie 2014)

Pentru mesajul în format audio-mp3, vã invitãm sã accesaţi meniul RESURSE – PLAYER AUDIO sau
Ascultaţi mesajul aici

Postează un comentariu