..

Secretul vieții creștine

Referințe: 1 Corinteni 15:1-11 

Iosif Dragomir   Prin jertfa Domnului Isus de la cruce, noi am primit în dar de la Dumnezeu, mântuirea. Nu am avut și nu avem nici o contribuție în această minunată lucrare. Dumnezeu a făcut totul pentru ca noi să fim mântuiți. Mântuirea este așadar, darul Lui Dumnezeu pentru oameni. Datoria noastră este să primim acest dar, să acceptăm lucrarea mântuirii și să ducem la capăt mântuirea noastră. Într-o lume care mustește de păcat, acest lucru poate părea greu de realizat. Însă Dumnezeu ne oferă soluția pentru ca noi să putem trăi o viață creștină dupa voia Lui și găsim această soluție în Cuvântul Său. Dacă ne uităm cu atenție în versetul 10 din pasajul nostru de referință, observăm că secretul  stă într-un singur cuvânt: harul. Harul Lui Dumnezeu este tot ce avem nevoie pentru a ne califica pentru veșnicia cu Domnul. Ce este însă harul, cum ne folosește nouă acest har? Trebuie să privim harul Lui Dumnezeu din trei unghiuri:

1. Conștiența de sine prin har

   Noi oamenii ne vedem pe noi înșine în două feluri: pierduți iremediabil, niște lepădături, fără a mai putea fi recuperați (vezi versetul 9), sau prea buni pentru a avea nevoie de îndurarea Lui Dumnezeu. Oricare din acestea două, ne blochează accesul spre împăcarea cu Dumnezeu. Analiza pe care trebuie să ne-o facem este prin harul Lui Dumnezeu, care ne dezvăluie identitatea în mod real, concret (versetul 10 din pasajul de referință). Ceea ce Dumnezeu a creat drept, omul, prin păcat, a strâmbat, a contorsionat. Omul a devenit viclean, ascuns, înșelător, cu multe fețe (Psalm 32). Dumnezeu se poate raporta față de noi în privința păcatului cu dreptate, adică să ne dea ceea ce merităm. Mila Lui Dumnezeu ne poate scăpa de ceea ce am merita din partea Lui în privința păcatului. Harul Lui, în schimb, ne oferă ceea ce nu merităm: păcatul nostru a fost plătit de Domnul Isus și noi avem în El și prin El iertarea.

2. Consacarea prin har    

   Atunci când Dumnezeu ne mântuiește, ne pune deoparte pentru El, pentru a trăi o viață cu El și pentru a-l sluji. Din nou, noi nu avem nici o vrednicie, prin harul Său, primim abilitățile necesare pentru a-L sluji, astfel încât consacrarea noastră pentru Domnul să fie deplină.

3. Conlucrarea prin har

   După consacrarea vieții noastre pentru Domnul, urmează conlucrarea cu El, care se răsfrânge și asupra altora. Dumnezeu  ne vrea la lucru pe ogorul Lui, pentru răspândirea Evangheliei Lui și pentru a face fapte demne de trăirea noastră cu El. Singuri nu am putea face nimic, însă Domnul ne dă darul Duhului Sfânt pentru putere și pentru călăuzire pentru a putea sluji (vezi Faptele Apostolilor 2:38). Darurile Duhului Sfânt ne conferă pricepere, abilitate și deprindere pentru a face slujba Domnului.

   (Sintezã a mesajului expus de fr. Iosif Dragomir, pastor al Bisericii Baptiste “Privegherea”din București, duminică, 10 martie 2013)

 

Postează un comentariu