..

Semnele adevăratului ucenic

Referinţe: Marcu 8.27-38

Iosif Dragomir   ”Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile” Matei 28.19a. Aceasta este porunca Domnului Isus Cristos. Se pune întrebarea: sunt eu cu adevărat un ucenic al Domnului Isus Cristos sau nu? Pentru că ”mulţi Îmi vor zice în ziua aceea: „Doamne, Doamne! N-am prorocit noi în Numele Tău? N-am scos noi draci în Numele Tău? Şi n-am făcut noi multe minuni în Numele Tău?”Atunci le voi spune curat: „Niciodată nu v-am cunoscut; depărtaţi-vă de la Mine, voi toţi care lucraţi fărădelege” Matei 7.22-23. Ești ucenicul lui Cristos atunci când Îl cunoști. Dar cum Îl cunoști? Sau ce înseamnă a-L cunoaște cu adevărat?

1. Cunoașterea teoretică a lui Isus Cristos

   Mântuitorul a confruntat mințile ucenicilor cu ideologia oamenilor din jurul lor, referitor la cine este El. Apoi a dorit să știe ce cred ucenicii Lui despre El. Răspunsul lui Petru a fost unul parțial corect, prin prisma faptului că reflecta doar o cunoaștere teoretică. Exemplele Scripturii sunt elocvente în această privință. Să ne ațintim privirile asupra câtorva dintre ele:
Marcu 1.32-34: dracii care-L mărturiseau pe Cristos Domnul nu au fost lăsați să depună mărturie
Marcu 3.7-12: din nou, demonii nu sunt lăsați să vorbească despre statutul Fiului lui Dumnezeu
Marcu 2.1-7: o mărturie indirectă, fără voie, a cărturarilor
Marcu 4.35-41: mărturia naturii ce s-a supus cuvintelor lui Isus

   Propaganda celor ce nu aveau o relație personală cu Domnul Isus nu era ceea ce voia El. Oamenii sau duhurile recunoșteau autoritatea Fiului lui Dumnezeu, dar se opreau la acest nivel, nivel ce este insuficient pentru o relație corectă cu Mântuitorul. Petru a avut suficient de multe ocazii pentru a asculta mărturisirile altora cu privire la cine este Isus, dar el nu și-a însușit aceste declarații decât la nivel de intelect, fără acceptarea inimii.

   Tradiționalismul fariseilor și al cărturarilor a fost și el o modalitate de blocare a cunoașterii adevărate a lui Dumnezeu. Texte ca și Marcu 7.1-9 evidențiază acest fapt, iar din păcate, în România de azi tradiția este cea care este pusă înaintea Cuvântului scris.

2. Cunoașterea practică lui Isus Cristos

   A-L face cunoscut pe Dumnezeu implică o trăire în conformitate cu declarațiile făcute. Este Isus Cristos Domnul vieții tale? Ucenicul lui Cristos este acela ce îl poate numi Stăpân pe Mesia, cel ce se conformează poruncilor Sale. Supunerea în fața lui Dumnezeu nu ne asigură imunitate în fața încercărilor. Ce trebuie însă să înțelegem este faptul că planul lui Dumnezue va fi dus la îndeplinire în viața fiecărui credincios.

   Oare Îl cunoșteau ucenicii pe Isus? Deși au promis că vor sta alături de El chiar și la moarte, totuși L-au părăsit (Marcu 14.31,50). Motivul lipsei noastre de putere, în ciuda declarațiilor pe care le facem, este Crucea. Crucea ne arată că singura modalitate de a câștiga este aceea de a pierde. A fi ucenic înseamnă să știi să pierzi. Poate lucrul cel mai greu de pierdut este propria reputație: a trece peste mândria omenească este un lucru dificil.

   Cât de puțin pot eu sau trebuie să stau lângă Cristos, ca să nu ajung în iad? Cu alte cuvinte, cât de aproape poți sta de buza iadului?
Întrebările lui Isus au fost:
– cine zic oamenii că sunt Eu?
– cine ziceți voi că sunt Eu?
Ultima întrebare ni se adresează azi și nouă: cine zicem noi că este Isus Cristos?

(Sintezã a mesajului expus de Iosif Dragomir, pastor al Bisericii Baptiste „Privegherea”din București, duminică, 10 martie 2013)


Postează un comentariu