Şi Mie să nu-Mi fie milă?

Text referinţă: Iona 4.1-11 Cap. 1 – Furtuna cea mare Cap. 2 – Peştele cel mare Cap. 3 – Cetatea cea mare Cap. 4 – …? Iona 4.2: “… tocmai lucrul acesta vroiam să-l înlătur fugind la Tars. Căci ştiam că eşti un Dumnezeu milos şi plin de îndurare, îndelung răbdător şi bogat în bunătate, […]

Continue reading

Puterea sângelui lui Isus Cristos

Text referinţă: Ev. Matei 26.26-29 26  Pe când mâncau ei, Isus a luat o pâine; şi după ce a binecuvântat, a frânt-o şi a dat-o ucenicilor, zicând: „Luaţi, mâncaţi; acesta este trupul Meu.” 27  Apoi a luat un pahar, şi, după ce a mulţumit lui Dumnezeu, li l-a dat, zicând: „Beţi toţi din el; 28 […]

Continue reading

Biserica după planul lui Dumnezeu

Text referinţă: Faptele Apostolilor 2:41-47 În zilele noastre există mai multe tipuri de biserici decât ne putem noi închipui. Începând cu cele care ţin la doctrinele fundamentale ale credinţei, până la cele care propagă tot felul de învăţături neortodoxe şi alături de care cu greu te poţi alipi! Noi trebuie să fim interesaţi să fim […]

Continue reading

La picioarele lui Isus

Text: Luca 10.38-42, Ioan 11.32 I. Un loc al seninătăţii (Luca 10.38-42). Un loc al liniştii, al tăcerii, unde: A. Putem lăsa ingrijorările noastre – vers. 40 B. Putem hrăni sufletele noastre – vers. 39 C. Putem focaliza priorităţile noastre – vers. 39 D. Putem să ne descoperim pe noi înşine – vers. 42 II. […]

Continue reading

Armonia în relaţie

Text referinţă: Filimon vers.1-3 1  Pavel, întemniţat al lui Isus Cristos şi fratele Timotei, către preaiubitul Filimon, tovarăşul nostru de lucru, 2  către sora Apfia şi către Arhip, tovarăşul nostru de luptă şi către Biserica din casa ta: 3  Har şi pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru şi de la Domnul Isus Cristos! Mesaj susţinut […]

Continue reading

Expansiunea Evangheliei

Text referinţă: Faptele Apostolilor 8.26-40 26 Un înger al Domnului a vorbit lui Filip şi i-a zis: „Scoală-te şi du-te spre miazăzi, pe drumul care coboară spre Ierusalim la Gaza şi care este pustiu.” 27 Filip s-a sculat şi a plecat. Şi iată că un etiopian, un famen cu mare putere la împărăteasa Candace a etiopienilor […]

Continue reading

Cine a fost în spatele lui Moise?

Text referinţă: Evrei 11.23-29 23 Prin credinţă a fost ascuns Moise trei luni de părinţii lui când s-a născut: pentru că vedeau că era frumos copilul şi nu s-au lăsat înspăimântaţi de porunca împăratului. 24 Prin credinţă Moise, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui faraon, 25 ci a vrut […]

Continue reading

Semnificaţia Rusaliilor

Text referinţă: Faptele Apostolilor 2.1-13 1  În ziua Cincizecimii, erau toţi împreună în acelaşi loc. 2  Deodată a venit din cer un sunet ca vâjâitul unui vânt puternic şi a umplut toată casa unde şedeau ei. 3  Nişte limbi ca de foc au fost văzute împărţindu-se printre ei şi s-au aşezat câte una pe fiecare […]

Continue reading

Samson – O trăire în contradicţie

Text referinţă: Judecători, cap. 13 1  Copiii lui Israel au făcut iarăşi ce nu plăcea Domnului; şi Domnul i-a dat în mâinile Filistenilor, timp de patruzeci de ani. 2  Era un om în Ţorea, din familia Daniţilor, care se chema Manoah. Nevastă-sa era stearpă şi nu năştea. 3  Îngerul Domnului s-a arătat femeii şi i-a […]

Continue reading

Text referinţă: Evrei 4.13-16 „Nicio făptură nu este ascunsă de El, ci totul este gol şi descoperit înaintea ochilor Aceluia cu care avem a face. Astfel, fiindcă avem un Mare Preot însemnat, care a străbătut cerurile – pe Isus, Fiul lui Dumnezeu – să rămânem tari în mărturisirea noastră. Căci n-avem un Mare Preot care […]

Continue reading