Cina Domnului -Galateni 3:6-17

v 13,14:Hristos ne-a răscumpărat din blestemul Legii, făcându-Se blestem pentru noi, fiindcă este scris: „Blestemat e oricine este atârnat pe lemn”, pentru ca binecuvântarea vestită lui Avraam să vină peste neamuri în Hristos Isus, aşa ca, prin credinţă, noi să primim Duhul făgăduit. Mântuirea vine prin credința in jertfa Domnului Isus Hristos. (Mesaj sustinut de pastorul Daniel Cioban la […]

Continue reading