Expansiunea Evangheliei

Text referinţă: Faptele Apostolilor 8.26-40

26 Un înger al Domnului a vorbit lui Filip şi i-a zis: „Scoală-te şi du-te spre miazăzi, pe drumul care coboară spre Ierusalim la Gaza şi care este pustiu.”

27 Filip s-a sculat şi a plecat. Şi iată că un etiopian, un famen cu mare putere la împărăteasa Candace a etiopienilor şi îngrijitorul tuturor vistieriilor ei, venit la Ierusalim ca să se închine

28 se întorcea de acolo şi şedea în carul lui şi citea pe prorocul Isaia.

29 Duhul a zis lui Filip: „Du-te şi ajunge carul acesta!”

30 Filip a alergat şi a auzit pe etiopian citind pe prorocul Isaia. El i-a zis: „Înţelegi tu ce citeşti?”

31 Famenul a răspuns: „Cum aş putea să înţeleg, dacă nu mă va călăuzi cineva?” Şi a rugat pe Filip să se suie în car şi să şadă împreună cu el.

32 Locul din Scriptură pe care-l citea era acesta: „El a fost dus ca o oaie la tăiere; şi, ca un miel fără glas înaintea celui ce-l tunde, aşa nu Şi-a deschis gura;

33 în smerenia Lui, judecata I-a fost luată. Şi cine va zugrăvi pe cei din timpul Lui? Căci viaţa I-a fost luată de pe pământ.”

34 Famenul a zis lui Filip: „Rogu-te, despre cine vorbeşte prorocul astfel? Despre sine sau despre vreun altul?”

35 Atunci Filip a luat cuvântul, a început de la Scriptura aceasta şi i-a propovăduit pe Isus.

36 Pe când îşi urmau ei drumul, au dat peste o apă. Şi famenul a zis: „Uite apă; ce mă împiedică să fiu botezat?”

37 Filip a zis: „Dacă crezi din toată inima, se poate.” Famenul a răspuns: „Cred că Isus Cristos este Fiul lui Dumnezeu.”

38 A poruncit să stea carul, s-au coborât amândoi în apă şi Filip a botezat pe famen.

39 Când au ieşit afară din apă, Duhul Domnului a răpit pe Filip şi famenul nu l-a mai văzut. În timp ce famenul îşi vedea de drum, plin de bucurie,

40 Filip se afla la Azot, de unde s-a dus până la Cezareea. Şi propovăduia Evanghelia în toate cetăţile prin care trecea.

 

  1. Iniţiativa şi pregătirea sunt făcute de Duhul Sfânt, Dumnezeu este Suveran şi ia iniţiativa în mântuirea păcătoşilor.
  2. Cuvântul lui Dumnezeu pătrunde în minţile şi vieţile păcătoşilor.
  3. Creştinul ascultător explică mesajul Evangheliei.
  4. Răspunsul credinței ascultătoare în persoana care aude mesajul.

(Mesaj susţinut în data de 16 iulie 2017 de către pastorul Gigi Dobrin)

Postează un comentariu