Armonia în relaţie

Text referinţă: Filimon vers.1-3

1  Pavel, întemniţat al lui Isus Cristos şi fratele Timotei, către preaiubitul Filimon, tovarăşul nostru de lucru,
2  către sora Apfia şi către Arhip, tovarăşul nostru de luptă şi către Biserica din casa ta:
3  Har şi pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru şi de la Domnul Isus Cristos!

Mesaj susţinut în data de 27 august 2017 de către fr. Emanuel Joldoş, pastor al Bisericii Baptiste din loc. Peceiu, jud. Sălaj.

Postează un comentariu