Biserica după planul lui Dumnezeu

Text referinţă: Faptele Apostolilor 2:41-47

În zilele noastre există mai multe tipuri de biserici decât ne putem noi închipui. Începând cu cele care ţin la doctrinele fundamentale ale credinţei, până la cele care propagă tot felul de învăţături neortodoxe şi alături de care cu greu te poţi alipi!

Noi trebuie să fim interesaţi să fim parte la o biserică care este cât mai aproape posibil de tipul de biserică pe care Dumnezeu a fondat-o în urmă cu 2000 de ani. Pentru a înţelege ce fel de biserică era biserica aceea, trebuie să ne uităm la capitolul 2 din cartea Faptele Apostolilor. Aici sunt prezentate semnele Bisericii pe care Domnul a întemeiat-o. Permiteţi-mi să subliniez aceste semne în mesajul de astăzi. Să vedem dacă biserica noastră este genul de biserică care ar trebui să fie. Primul lucru care iese în evidenţă este…

I. MESAJUL BISERICII

 • v. 22-37 – Despre Mântuitorul –Biserica pe care a întemeiat-o Dumnezeu predică un mesaj care îl înalţă pe Isus, proclamă moartea şi învierea Lui şi îndreaptă oamenii pierduţi numai la El!
 • v. 23, 36 – Despre Păcat –Este un mesaj care-l avertizează pe păcătos să se întoarcă de la păcatele sale, v. 40. Este un mesaj simplu care confruntă păcătoşii acolo unde trăiesc v. 23, 36. (Isaia 58:1)
 • v. 38-40 – Despre Mântuire –Această biserică Îl prezintă pe Isus ca o soluţie finală şi unică la problema păcatului. Ei au predicat un mesaj transcendent care a fost transmis la toate clasele sociale, la toate rasele şi la toţi păcătoşii, Fapte 1:8.
 • v. 39 – Despre Suveranitate – Această biserică înţelege şi proclamă că Dumnezeu este suveran în mântuire. El mântuieşte pe cine voieşte, când doreşte şi unde doreşte.

II. MEMBRII BISERICII

 • v. 37, 40-41 – Membrii salvați –Această biserică este alcătuită din oameni care au avut experienţa „naşterii din nou” prin Isus Cristos, Ioan 3:3, 7.
 • v. 42 – Membrii separați –Această biserică a umblat în „învăţătura şi părtăşia apostolilor.” Au întrerupt legăturile cu viaţa veche. Ei au venit la Isus şi au fost schimbaţi, 2 Corinteni 5:17.
 • v. 42 – Membrii statornici– Ei erau credincioşi! Ei puteau fi găsiţi întotdeauna la locul lor, făcându-şi partea pentru binele comun şi pentru slava lui Dumnezeu! Dumnezeu se aşteaptă ca poporul Său să fie credincios, 1 Corinteni 4:2.
 • v. 44-45 – Membrii slujitori –Această biserică a fost marcată de altruism. Membrii au avut grijă de nevoile celorlalţi şi au făcut tot ce au putut pentru a răspunde acestor nevoi.

III.    METODOLOGIA BISERICII

 • v. 42, 46-47 – Ei s-au închinat împreună – Această biserică se întâlnea pentru rugăciune, pentru învăţătură din Cuvântul lui Dumnezeu şi pentru închinare.
 • v. 44-45 – Ei au lucrat împreună – Această biserică avea ca scop comun binele comun. Ei au lucrat spre beneficiul întregului grup.
 • v. 42, 46 – Ei au umblat împreună – Această biserică s-a bucurat de părtăşie, de frângerea pâinii şi liniştirea inimii prin rugăciune. O biserică nu este un club social, dar puţine lucruri creează o legătură atât de bună ca o părtăşie creştină. Puţine lucruri contribuie la unitatea unei biserici ca membrii care se strâng pentru a sluji Domnului ca o familie. Suntem în aceeaşi echipă!
 • v. 47 – Ei au mărturisit împreună – Această biserică nu se ruşina de mesajul lor, dar toţi au lucrat pentru a-l răspândi într-o lume pierdută.

  IV.
  MAESTRUL BISERICII
 • v. 41, 43, 47 – El este Puternic–Această biserică era formată din felul de oameni potriviţi care desfăşurau o lucrare potrivită. Astfel, ei s-au bucurat de puterea lui Dumnezeu în mijlocul lor. El „a adăugat” la numărul lor în fiecare zi. El Şi-a manifestat puterea prin „minuni şi semne.”
 • v. 47 – El este Personal – Această biserică nu s-a închinat unui Dumnezeu abstract, care nu era cunoscut. Ei s-au închinat unui Domn care i-a răscumpărat în mod personal de păcatele lor. Ei se aflau într-o relaţie personală cu El.

Concluzie: Suntem noi genul de biserică pe care Dumnezeu a plănuit-o? Din punctul meu de vedere, da, suntem, în cea mai mare parte. Te provoc să te rogi pentru biserică şi să lucrăm împreună ca o familie pentru a face din această biserică un fel de biserică pe care Dumnezeu o vrea să fie!

(Mesaj susţinut în data de 10 septembrie 2017 de către pastorul Gigi Dobrin)

Postează un comentariu