O Imparatie care nu se clatina

O Imparatie care nu se clatina

Evrei 12:25-29.

1. O mare clătinare finală

…al cărui glas a clătinat atunci pământul, și care acum a făcut făgăduința aceasta: „Voi mai clătina încă odată nu numai pământul, ci și cerul.”

2. Durerile nașterii

Veţi auzi de războaie şi veşti de războaie: vedeţi să nu vă înspăimântaţi, căci toate aceste lucruri trebuie să se întâmple. Dar sfârşitul tot nu va fi atunci. Un neam se va scula împotriva altui neam, şi o împărăţie împotriva altei împărăţii; şi, pe alocurea, vor fi cutremure de pământ, foamete şi ciumi. Dar toate aceste lucruri nu vor fi decât începutul durerilor.

3. Darul unei împărății care nu se clatină

Fiindcă am primit, deci, o împărăţie, care nu se poate clătina, să ne arătăm mulţumitori.

4. Dumnezeu este un foc mistuitor

„Fiindcă am primit, deci, o împărăţie, care nu se poate clătina, să ne arătăm mulţumitori, şi să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută, cu evlavie şi cu frică; fiindcă Dumnezeul nostru este un foc mistuitor.

Pentru că Dumnezeu este un foc mistuitor, trebuie…

…să ne închinăm lui Dumnezeu cu reverență și venerație!

Postează un comentariu