Puterea sângelui lui Isus Cristos

Text referinţă: Ev. Matei 26.26-29

26  Pe când mâncau ei, Isus a luat o pâine; şi după ce a binecuvântat, a frânt-o şi a dat-o ucenicilor, zicând: „Luaţi, mâncaţi; acesta este trupul Meu.”
27  Apoi a luat un pahar, şi, după ce a mulţumit lui Dumnezeu, li l-a dat, zicând: „Beţi toţi din el;
28  căci acesta este sângele Meu, sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulţi, spre iertarea păcatelor.
29  Vă spun că, de acum încolo nu voi mai bea din acest rod al viţei, până în ziua când îl voi bea cu voi nou în Împărăţia Tatălui Meu.”

 

1. ÎMPĂCAREA noastră cu Dumnezeu s-a realizat prin sângele lui Isus Cristos
2. CURĂŢIREA noastră înaintea lui Dumnezeu s-a înfăptuit prin sângele lui Isus Cristos
3. SFINŢIREA noastră a fost înfăptuită prin sângele lui Isus Cristos
4. BIRUINŢA noastră a fost câştigată prin sângele lui Isus Cristos
5. BUCURIA CEREASCĂ este disponibilă prin sângele lui Isus Cristos.

(Mesaj susţinut în data de 1 octombrie 2017 de către pastorul Daniel Ciobanu)

Postează un comentariu