..

Siguranța mântuirii

achitareReferințe: Romani 5.9-11

Creştinul este chemat să se bucure. Această bucurie nu este un sentiment trecător, ci este o stare ce a fost zidită înăuntrul nostru de Însuși Dumnezeu. Privind la viaţa ta spirituală te-ai gândit vreodată la această întrebare: dacă viaţa mea s-ar încheia azi, mă voi duce în Cer? Dacă răspunsul ar fi pozitiv, de ce ar trebui să te lase Dumnezeu în Cer? Cât de bun și cât de moral ar trebui să fie omul pentru a satisface standardele absolute ale lui Dumnezeu? În textul de azi apostolul Pavel ne dă răspunsul la aceste întrebări, în acest text regăsim unul dintre cele mai puternice argumente pentru siguranța mântuirii din Biblie. Mântuirea este lucrarea lui Dumnezeu şi aceasta se realizează când omul priveşte la lucrarea ispăşitoare a Domnului Isus, atunci Dumnezeu oferă omului naşterea din nou. 2 Petru 1.5-11 vorbeşte despre conlucrarea omului în sensul rămânerii pe calea plăcută lui Dumnezeu. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu ne îndeamnă să ne apropiem tot mai mult de Creatorul nostru. El lucrează lucrările bune ale Domnului, oferă binecuvântările cereşti şi echipează credinciosul pentru împlinirea voii lui Dumnezeu. Știind că atunci când ai fost păcătos, ai fost împăcat cu El, acum că ești al Lui, nu rămâne altceva de făcut decât… să te bucuri! Domnul Isus Cristos ne-a îndemnat să îndrăznim întrucât El a biruit lumea.

1. Dacă în timp ce eram păcătoși am fost justificați prin sângele lui Cristos, apoi cu mult mai mult vom fi mântuiți de mânia lui Dumnezeu prin El – vers.9

A. În timp ce eram păcătoşi, am fost justificaţi prin sângele lui Cristos. Am fost împăcaţi cu Dumnezeu în timp ce eram mânjiţi de păcat, despărţiţi de Cel Atotputernic. Justificarea (îndreptățirea) prin credință este un termen legal sau juridic, caz în care Dumnezeu îl achită pe păcătosul vinovat deoarece Cristos a plătit pedeapsa lui. Dacă justificarea ar fi venit prin faptele noastre, mântuirea noastră ar fi fost o plată pentru truda de care am dat dovadă, însă credinţa este cea implicată în salvarea noastră, credinţa în lucrarea lui Dumnezeu. Mântuirea este darul nemeritat al lui Dumnezeu, iar credința este mijlocul de primire a acestui dar. Temelia îndreptățirii noastre este sângele Domnului Isus Cristos. Justificarea noastră este un eveniment încheiat. Vorbim despre o acțiune încheiată, despre un eveniment ce a avut loc deja. Judecătorul este Cel care achită păcătosul de pedeapsa lui, El este Cel ce oferă iertarea.

B. Mult mai mult vom fi mântuiți de mânia lui Dumnezeu, prin Cristos. Apocalipsa 20.11-15 vorbeşte despre mânia lui Dumnezeu, despre pedeapsa Lui, îndreptate împotriva celor ce nu au acceptat iertarea oferită. Nu va fi loc să te ascunzi de o astfel de mânie. Acum este vremea harului, vremea în care te poți apropia de jertfa Domnului Isus Cristos, atunci va fi vremea când El va fi Judecătorul ce va rosti sentinţa. Poate fi ceva pus alături de jertfa Fiului lui Dumnezeu?
Apostolul Pavel vorbeşte despre mântuire la trei timpi:
– Timpul trecut: Efeseni 2.8
– Timpul prezent: 1 Corinteni 1.18
– Timpul viitor: Romani 5.9

2. Dacă în timp ce eram vrăjmași lui Dumnezeu, am fost împăcați cu El prin moartea Fiului Său, cu mult mai mult atunci vom fi mântuiți prin viața Lui – vers. 10

A. În timp ce eram vrăjmași lui Dumnezeu am fost împăcați cu El prin moartea Fiului Său. Justificarea se uită la mântuire din punct de vedere legal, în timp ce reconcilierea se uită la ea din punct de vedere relațional. Alege să nu fii în tabăra duşmanilor lui Dumnezeu. El a oferit iertare celor care Îl duşmăneau, Fiul lui Dumnezeu a murit pentru noi, oamenii. Încetarea ostilităţilor nu a venit pentru că noi am fi generat un armistiţiu, ci pentru că Dumnezeu a oferit acest dar minunat al iertării omului păcătos, duşman al caracterului sfânt, divin.

B. Mult mai mult, fiind împăcați cu El, vom fi mântuiți prin viața Lui. ”Dacă Dumnezeu a murit pentru vrăjmaşii Lui, cu siguranţă El îi va mântui pe prietenii Lui”, spunea Charles Hodge în urmă cu ceva timp. „Căci voi aţi murit şi viaţa voastră este ascunsă cu Cristos în Dumnezeu. Când Se va arăta Cristos, viaţa voastră, atunci vă veţi arăta şi voi împreună cu El în slavă.” Coloseni 3.3-4. Când Dumnezeu a înviat pe Isus din morți, El I-a dat toată autoritatea în cer și pe pământ (Matei 28.18).

3. Rezultatul: știind că suntem mântuiți cu siguranță, din cauza iubirii și a harului lui Dumnezeu, trebuie să ne bucurăm în Dumnezeu, prin Domnul nostru Isus Cristos – vers. 11

Ultima frază din versetul 11, „prin care am primit acum împăcarea,” arată că reconcilierea este o lucrare finită pe care o primim ca dar al lui Dumnezeu. Este de fapt, un obiectiv realizat din cauza crucii. De asemenea, se arată că toate binecuvântările lui Dumnezeu vin la noi prin Domnul Isus Cristos. Va veni ziua când Îl vom vedea în slavă pe Cel care ne-a împăcat cu Sine. Vei fi şi tu acolo? Bucuria pe care o oferă Dumnezeu este una deplină, bucură-te şi tu împreuna cu noi, bucură-te împreună cu Dumnezeu!

(Mesaj expus de pastorul Gigi Dobrin, duminică, 22 iunie 2014)

Pentru mesajul în format audio-mp3, vã invitãm sã accesaţi meniul RESURSE – PLAYER AUDIO sau

Ascultaţi mesajul aici

Postează un comentariu