..

Situații fără speranță – Un fariseu plin de ură

saulReferințe: Fapte 9.1-9

Continuăm seria mesajelor privitoare la situaţiile fără ieșire din punctul de vedere al oamenilor, situaţii care însă, pentru Dumnezeu, nu reprezintă nicio dificultate. În vizorul nostru se află azi Saul, cel care avea să fie cunoscut mai târziu drept apostolul Pavel. Uitându-ne la trăirea lui, la ce anume a făcut în timpul vieții lui de după convertire, putem considera că a fost unul dintre cei mai eficienţi creştini care au trăit vreodată, dacă nu cel mai bun.
Dar viaţa lui nu a fost dintotdeauna așa. Oare câţi dintre credincioşii primului veac au crezut în posibilitatea ca Saul să fie convertit? El era genul de om de care să fugi, nicidecum să te apropii. Dar viaţa lui ne învață ceva: există speranţă pentru orice om! Poate privim la oamenii pe care îi dorim schimbaţi pentru slava lui Dumnezeu şi am ajuns să fim descurajaţi. Există speranţă pentru mântuirea oricărui om!

1. Problemele vieții lui Saul – vers. 1-2

I. Neprihănirea vieții lui
Filipeni 3.4-6 scoate în evidență faptul ca Saul era o persoană extrem de religioasă. El a trăit o viaţă curată în ceea ce privea Legea, nimeni nu ar fi putut să-i găsească vreo vină. Saul a iubit Legea, a ascultat Legea, a trăit Legea. Totuși, așa cum spune Tit 3.5, nu faptele noastre au rolul de a ne face plăcuţi înaintea lui Dumnezeu. O singură călcare de Lege înseamnă călcarea întregii Legi. Nu suntem păcătoşi pentru că păcătuim, ci păcătuim pentru că suntem păcătoşi!

II. Păcătoşenia vieții lui
Cu toate că se considera neprihănit, Saul era un om pierdut pentru eternitate. Oridecâteori îi ura pe creştini şi îi băga în temniţă, el încălca Legea care spunea că nu trebuie să te răzbuni singur.

III. Ura lui
Religia produce doar resentimente atunci când este lipsită de restauraţia dată de Domnul Isus. A auzit de Evanghelie, a văzut pe cei ce o trăiau, dar nimic nu s-a schimbat. Ura lui îndreptată împotriva Domnului Isus şi a credincioşilor Lui urmaşi îl împiedica să ajungă la adevărata mântuire. Cartea Faptele Apostolilor prezintă faptele rele pe care Saul le promova prin exemplul personal:
– 7.58: uciderea lui Ștefan
– 8.3: făcea prăpăd în biserică, întemniţa credincioşi
– 9.1: ameninţare şi ucidere împotriva ucenicilor
– 26.10: depunerea de mărturie împotriva creştinilor
– 26.11: forţarea credincioşilor la blasfemie

2. Puterea lui Dumnezeu în viaţa lui Saul – vers. 3-5

Saul a fost surd la mesajul Evangheliei, orb la mântuirea oferită. Nimeni nu credea în salvarea lui, dar Dumnezeu a făcut schimbarea ce părea atât de imposibilă.

I. Saul a fost confruntat de Dumnezeu. Domnul Isus l-a întâlnit pe drumul spre Damasc.

II. Saul a fost condamnat de Dumnezeu. Întâlnirea pe drumul Damascului a fost prilejul prin care Dumnezeu i-a aşternut în faţa ochilor vina păcatelor lui.

III. Saul a fost convertit de Dumnezeu. Viitorul apostol ajunge să audă glasul Domnului şi, după ce Isus Cristos îl condamnă, înțelege nevoia de întoarcere la Dumnezeu.

3. Proba transformării vieții lui Saul – vers. 6-9

I. Faptele vieții lui. „Scoală-te, i-a zis Domnul, intră în cetate şi ţi se va spune ce trebuie să faci.” Iar el se conformează. Trei zile nimic nu s-a întâmplat, dar el a așteptat în tăcere. Nu doar vorbele, ci de-acum şi faptele demonstrează ascultarea lui.

II. Cuvintele vieţii lui. Saul a început să propovăduiască în sinagogi ca Isus Cristos este Domnul. Acest lucru l-a făcut „îndată”.

III. Trăirea vieţii lui. Desfășurarea vieţii ulterioare este una edificatoare în acest sens, toată munca lui misionară este dovada schimbării sensului vieţii sale. Concluzia este una singură: Există speranţă pentru mântuirea oricărui om!

(Mesaj expus de pastorul Gigi Dobrin, duminică, 16 noiembrie 2014)

Pentru mesajul în format audio-mp3, vã invitãm sã accesaţi meniul RESURSE – PLAYER AUDIO sau
Ascultaţi mesajul aici

Postează un comentariu