..

Studiu biblic, Evanghelia după Matei, cap. 16

Studiu biblic

Referinţe: Matei 16.13-28

Tema: Ești chemat să fii ucenicul lui Cristos

Verset cheie: ”Isus a zis ucenicilor Săi: „Dacă voieşte cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea şi să Mă urmeze. ” – vers. 24.

Ideea centrală: Într-o biserică ce Îl are în centrul ei pe Domnul Isus, credincioșii sunt preocupați de identitatea, autoritatea și misiunea Domnului Isus, de modul în care pot pune în practică aceste adevăruri.

Scopul studiului: Să te motiveze să fii parte activă a unei biserici centrate pe Persoana și lucrarea Domnului Isus, urmând chemarea și călăuzirea Duhului Sfânt în lucrarea spirituală la care ești chemat.

1. Cine este Domnul Isus Cristos pentru tine? – vers. 13-16
De obicei, oamenii erau cei care-L chestionau pe Isus Cristos. De data aceasta Domnul este cel care începe să pună întrebări. Ne vom concentra atenția pe câteva dintre acestea:
– Cine zic oamenii că sunt Eu, Fiul Omului?
Într-o primă fază Domnul a dorit ca să fie cunoscută părerea oamenilor cu privire la El, pentru ca mai apoi, întrebarea ce avea să urmeze, să ducă pe ucenici la un nivel mai avansat.
– Cine ziceți voi că sunt Eu?
Sosise momentul că ucenicii să-și clarifice situația în relația cu Isus Cristos: Cine este El pentru mine? De răspunsul la această întrebare depindea continuarea uceniciei. Ești pe deplin convins că Domnul Isus este Fiul lui Dumnezeu?

2. Ce reprezintă Biserica Domnului Isus Cristos pentru tine? – vers. 17-20
Biserica este centrată pe Cristos, ea este un organism viu, este cristocentrică. Nu vorbim despre o clădire, ci despre un trup, despre un organism ce va fi prezentat la un moment dat în fața Tatălui Ceresc. Domnul Isus i-a dat un nume nou lui Petru. Noul nume reflectau atât caracterul, cât și noile responsabilități. Domnul Isus promite apoi că Își va construi Biserica pe toți cei care, la fel ca și Petru, mărturisesc credința în El.

3. Cum trebuie să ne purtăm crucea? – vers. 21-28
Nimeni și nimic nu L-au oprit pe Domnul Isus de ducerea la îndeplinire a planului Său. Umblarea cu Domnul înseamnă dependență de El, smerenie și ascultare. După toate aceste întrebări și afirmații ajungem la o concluzie: de ce să-L urmăm pe Cristos, Fiul Dumnezeului cel viu? Pentru ca la un moment dat să ajungem în Împărăția lui Dumnezeu în calitate de urmași ai lui Cristos. Ce impact are în jurul tău ceea ce crezi tu?

Vorbitor: fr. Pavel Moga, 6 noiembrie 2014

 

Postează un comentariu