..

Studiu biblic, Evanghelia după Matei, cap. 20

Studiu biblic

Referinţe: Matei 20.1-16

Tema: Ești chemat să faci parte din Împărăția lui Dumnezeu

Verset cheie: ”Când a ieşit pe la ceasul al unsprezecelea, a găsit pe alţii stând în piaţă şi le-a zis: „De ce staţi aici toată ziua fără lucru?” – vers. 6.

Ideea centrală a studiului: Harul mântuirii este dăruit de către Dumnezeu, nu pe baza meritelor personale, ci datorită îndurării Lui faţă de toți oamenii.

Scopul studiului: Să te motiveze la slujire nu pentru a fi răsplătit de Dumnezeu, ci pentru că El a avut milă de tine şi ţi-a oferit în dar mântuirea prin Fiul Său, Isus Cristos.

Pildele despre Împărăţia lui Dumnezeu au fost rostite cu scopul de a transmite anumite învăţături care altfel nu ar fi putut fi înţelese, ele constituind cadrul adecvat de proclamare a Împărăţiei. La întrebarea lui Petru cu privire la răsplata ucenicilor, Domnul Isus oferă un răspuns în trei afirmaţii:
– este promisă o răsplată – Matei 19.28
– răsplata lui Dumnezeu este diferită de cea a oamenilor – Matei 19.30
– este oferită pilda lucrătorilor viei – Matei cap. 20

Cu privire la această pildă numeroși comentatori biblici au ținut să evidențieze anumite aspecte:
– gospodarul este Dumnezeu, iar piaţa este lumea aceasta – Matthew Henry
– gospodarul este Isus Cristos, iar lucrătorii sunt toți cei chemați la mântuire – Jamieson, Faussett și Brown
– via reprezintă Biserica, lucrătorii sunt cei chemați din lume, iar piața este lumea din care sunt chemați – Gill
– Via este Împărăția lui Cristos iar muncitorii sunt ucenicii Domnului – Johnson’s Bible Commentary
– Via ar reprezenta câmpul de lucru al Domnului Isus – McGarvey și Pendleton

După toate aceste afirmații se observă o remarcă şi două evidențe:
– gospodarul a ieșit să-şi tocmească dis-de-dimineaţă lucrători la vie
– urgență muncii ce trebuia depusă
– preocuparea gospodarului pentru perioada de lucru din via sa: Ioan 9.4, 1 Cor. 15.58, 2 Petru 3.11-12.

1. Răspunde chemării lui Dumnezeu – vers. 1-7

– interesul stăpânului pentru lucrarea în întregime a viei
– interesul stăpânului pentru muncitorii rămase fără lucru
– Dumnezeu este interesat de slujirea noastră

2. O răsplată prin har – vers. 8-16

– accentul nu cade pe munca lucrătorilor, ci pe mărinimia stăpânului care i-a răsplătit pe toți cei chemați, în mod egal
– a fost corect gospodarul dăruind aceeași răsplată tuturor celor care au muncit în via sa?
– viaţa veşnică nu este răsplata unei datorii pe care Dumnezeu o avea faţă de om
– este scoasă în evidență invidia unei persoane pentru prosperitatea alteia

În lumina generozităţii lui Dumnezeu trebuie să ne rugăm pentru:
– identificarea darurilor spirituale primite din partea Domnului
– reaprinderea dragostei pentru lucrare
– implicarea în biserică
– o inimă curată, eliberată de egoism şi dorința de recunoaştere a meritelor personale.

Vorbitor: pastor Gigi Dobrin, 13 noiembrie 2014

Postează un comentariu